Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 22.3.2013 đến 29.3.2013

 1. Ngày 25/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin từ anh Nguyễn Đình Khương Trưởng ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin yêu cầu sửa máy lạnh.
 2. Ngày 25/03/2013 Phòng QTTB làm việc với công ty Nam Việt Kiến thiết về đường đi bộ.
 3. Ngày 25/03/2013 Phòng QTTB làm việc với công ty Tín Trung và công ty MPT về việc sửa chữa máy lạnh nhà A.
 4. Ngày 25/03/2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực 12A cho Bộ môn Anh văn.
 5. Ngày 25/03/2013 Phòng QTTB làm việc với công ty Hồng Hà, Nagecco, Thikeco về vấn đề sửa đổi đường kính khoan dẫn cọc của tòa nhà 12 tầng.
 6. Ngày 25/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với anh Thức (VP Đoàn) dọn dẹp bàn ghế trước cửa Thư viện.
 7. Ngày 25/03/2013 Phòng QTTB tiến hành mua thiết bị VGA cho thầy Phó hiệu trưởng Trần Vĩnh Phước.
 8. Ngày 25/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị yêu cầu sửa chữa phòng của khoa MMT&TT.
 9. Ngày 26/03/2013 Phòng QTTB làm việc với khoa MMT&TT về việc bàn giao thiết bị.
 10. Ngày 26/03/2013 Phòng QTTB làm việc với Trung tâm CNĐTTT về việc bàn giao máy tính, bàn + máy lạnh.
 11. Ngày 26/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện yêu cầu cấp điện thoại bàn, máy lạnh, quạt.
 12. Ngày 26/03/2013 Phòng QTTB làm việc với đối tác về việc tiến hành sửa vòi nước Toilet nhà A.
 13. Ngày 26/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận thiết bị âm thanh của công ty Dương Trí.
 14. Ngày 26/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với ban QLCS về việc cháy các bóng đèn ở nhà A.
 15. Ngày 26/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Nam Việt Kiến Thiết sửa lại phòng cho khoa MMT&TT.
 16. Ngày 26/03/2013 Phòng QTTB quyết toán hợp đồng bảo trì điện với phòng KHTC.
 17. Ngày 26/03/2013 Phòng QTTB bàn giao hợp đồng với công ty Hồng Hà.
 18. Ngày 27/03/2013 Phòng QTTB bàn giao 10 lít cồn 960 cho ban QLCS.
 19. Ngày 27/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin từ anh Nguyễn Đình Khương trưởng ban DL&CNTT yêu cầu bơm ga máy lạnh cho phòng THCB 1.
 20. Ngày 27/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin từ anh Nguyễn Đình Khương trưởng ban DL&CNTT yêu cầu bơm ga máy lạnh cho phòng THCB 2.
 21. Ngày 27/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin từ anh Nguyễn Đình Khương trưởng ban DL&CNTT yêu cầu bơm ga máy lạnh cho phòng THCB 3.
 22. Ngày 27/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin từ anh Nguyễn Đình Khương trưởng ban DL&CNTT yêu cầu bơm ga máy lạnh cho phòng THCB 4.
 23. Ngày 27/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin từ anh Nguyễn Đình Khương trưởng ban DL&CNTT yêu cầu bơm ga máy lạnh cho phòng Server tòa nhà A.
 24. Ngày 27/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin từ anh Nguyễn Đình Khương trưởng ban DL&CNTT yêu cầu bơm ga máy lạnh cho phòng Server tòa nhà C.
 25. Ngày 27/03/2013 Phòng QTTB trả máy bảo hành Sony Vaio của phòng TTPC – ĐBCL.
 26. Ngày 27/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban DL&CNTT yêu cầu sửa máy in & mua Cartridge mới.
 27. Ngày 27/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị mua ghế xếp và đã trả lời.
 28. Ngày 27/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với ban DL&CNTT bảo trì máy lạnh.
 29. Ngày 27/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với khoa MMT&TT và TT ĐTTT bàn giao máy tính.
 30. Ngày 27/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của ban DL&CNTT yêu cầu sửa máy in HP 5200n.
 31. Ngày 27/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của ban QLCS yêu cầu mua ghế xếp.
 32. Ngày 01/04/2013 Phòng QTTB phối hợp với với công ty MPT sửa chữa bảo hành máy lạnh.
 33. Ngày 01/04/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Khoa KTMT yêu cầu sửa chữa máy lạnh phòng 203 (tòa nhà C).
 34. Ngày 01/04/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của thầy Phó hiệu trưởng Trần Vĩnh Phước yêu cầu bơm mực cho Canon 2900.
 35. Ngày 01/04/2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng TTPC-ĐBCL thay 2 bình mực cho máy HP 2055 dn.
 36. Ngày 01/04/2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của khoa MMT&TT yêu cầu sửa chữa máy lạnh nhà C
 37. Ngày 01/04/2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của khoa HTTT yêu cầu sửa chữa máy lạnh nhà C.
 38. Ngày 01/04/2013 Phòng QTTB làm việc với ban DL&CNTT yêu cầu sữa máy in 5200n.
 39. Ngày 01/04/2013 Phòng QTTB thay mực cho phòng Phó Hiệu trưởng Trần Vĩnh Phước.
 40. Ngày 01/04/2013 Phòng QTTB làm bàn giao giữa TTCNĐTTT & QTTB + Khoa MMT&TT.
 41. Ngày 01/04/2013 Phòng QTTB tìm hồ sơ thiết bị của các phòng ban CTTT & Chất lượng cao.
 42. Ngày 01/04/2013 Phòng QTTB bàn giao hồ sơ Photocopy phòng máy và phòng học CTTT.
 43. Ngày 01/04/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Sao Mai và ban QLCS lắp đặt máy chiếu phòng 102 và GĐ3.
 44. Ngày 01/04/213 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp bảo trì máy lạnh khoa MMT&TT.
 45. Ngày 01/04/2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp bảo trì máy lạnh khoa KTMT.
 46. Ngày 01/04/2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp bảo trì máy lạnh khoa HTTT.
 47. Ngày 02/04/2013 Phòng QTTB sửa máy in cho thầy Phó hiệu trưởng Trần Vĩnh Phước.
 48. Ngày 02/04/2013 Phòng QTTB bàn giao 2 điện thoại bàn cho Thư viện.
 49. Ngày 02/04/2013 Phòng QTTB họp ban đề án Tiếng Anh.
 50. Ngày 02/04/2013 Phòng QTTB điều chỉnh máy lạnh cho phòng 125 (SĐH-KHCN&QHĐN.
 51. Ngày 02/04/2013 Phòng QTTB phối hợp với ban DL&CNTT sửa máy photocopy phòng 215.
 52. Ngày 03/04/2013 Phòng QTTB bảo trì máy lạnh phòng LAB khoa CNPM, CNTN.
 53. Ngày 03/04/2013 Phòng QTTB bảo trì máy lạnh phòng CTTT, CLC 106.
 54. Ngày 03/04/2013 Phòng QTTB bảo trì máy lạnh phòng của ban QLCS.
 55. Ngày 03/04/2013 Phòng QTTB bảo trì máy lạnh tầng kỹ thuật tòa nhà A.
 56. Ngày 03/04/2013 Phòng QTTB đổi 1 ghế xoay cho phòng Đào tạo.
 57. Ngày 03/04/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị sửa bàn của phòng Đào tạo.
 58. Ngày 03/04/2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của anh Hảo Trưởng phòng TTPC ĐBCL yêu cầu sửa khóa cửa.
 59. Ngày 03/04/2013 Phòng QTTB liên lạc và phối hợp với công ty Bình Đông sửa bàn.
 60. Ngày 03/04/2013 Phòng QTTB liên lạc và phối hợp với công ty MPT sửa khóa phòng.
 61. Ngày 04/04/2013 Phòng QTTB làm hợp đồng cung cấp thiết bị máy chiếu của công ty Sao Mai.
 62. Ngày 04/04/2013 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin từ anh Lan (tài xế) yêu cầu thay dàn lạnh 16 chỗ.
 63. Ngày 04/04/2013 Phòng QTTB phối hợp bảo trì máy lạnh phòng CLC 106, 104, 102, 101, 201, 202, 301, 302.
 64. Ngày 04/04/2013 Phòng QTTB phối hợp bảo trì máy lạnh phòng CTTT cũ.
 65. Ngày 04/04/2013 Phòng QTTB phối hợp bảo trì máy lạnh Thư viện.
 66. Ngày 04/04/2013 Phòng QTTB bàn giao máy in cho thầy Phước.
 67. Ngày 04/04/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Tín Trung sửa block máy lạnh THCB 3.
 68. Ngày 04/04/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Dương Trí sửa máy in cho ban DL&CNTT.
 69. Ngày 04/04/2013 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin từ anh Đào Đức Cơ ban DL yêu cầu cấp 01 thùng cable mạng + 01 hộp bấm RJ45.