Skip to content Skip to navigation

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 15.03.2013 đến 22.03.2013

1.Ngày 18/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận văn phòng phẩm của phòng Tổ chức Hành chính.

2.Ngày 18/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận lại máy tính hỏng của phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ Đối ngoại.

3.Ngày 18/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận bàn giao 01 máy tính mới cho anh Nguyễn Văn Xanh, Phó Trưởng phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ Đối ngoại.

4.Ngày 18/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận bàn giao phòng 301 tòa nhà C của ban Quản lý Cơ sở.

5.Ngày 18/03/2013 Phòng QTTB mua thiết bị nước cho ban Quản lý Cơ sở.

6.Ngày 19/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Đào tạo yêu cầu mua máy in kim A3.

7.Ngày 19/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của khoa Hệ thống Thông tin yêu cầu sửa máy in HP LaserJet M1536dnf.

8.Ngày 19/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin của ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin yêu cầu thanh lý một số công cụ dụng cụ dây điện.

9.Ngày 20/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Dương Trí đặt hàng máy in kim.

10.Ngày 20/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với phòng Công tác Sinh viên và Tổ chức Hành chính chuẩn bị Training cho việc in thẻ.

11.Ngày 20/03/2013 Phòng QTTB làm việc với công ty SamSung về việc bảo trì máy lạnh.

12.Ngày 20/03/2013 Phòng QTTB làm việc với công ty Cộng Hưởng về việc lắp đặt âm thanh.

13.Ngày 21/03/2013 Phòng QTTB Phối hợp với công ty Hợp Tiến trồng trụ điện mới.

14.Ngày 21/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty cây xanh trồng cỏ.

15.Ngày 21/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty MPT sửa quạt thông gió của tòa nhà A.

16.Ngày 21/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận máy in kim của công ty Dương Trí.

17.Ngày 21/03/2013 Phòng QTTB bàn giao máy in kim OKI giấy A3 cho phòng Đào tạo.

18.Ngày 21/03/2013 Phòng QTTB làm việc với công an Phòng cháy Chữa cháy.

19.Ngày 21/03/2013 Phòng QTTB làm việc với anh Nguyễn Trác Thức Bí thư Đoàn Thanh niênve62 vấn đề của các nhà tài trợ.

20.Ngày 21/03/2013 Phòng QTTB làm việc với anh Đào Lộc Bình Phó Trưởng ban Quản lý Cơ sở về việc thành lập tổ Phỏng cháy chữa cháy.

21.Ngày 22/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty FPT sửa máy Laptop SONY VAIO cho phòng Thanh tra Pháp chế - Đảm bảo Chất lượng.

22.Ngày 18/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin yêu cầu sửa máy chiếu của Giảng đường 2 của ban Quản lý Cơ sở.

23.Ngày 18/03/2013 Phòng QTTB bàn giao thiết bị nước cho anh Đào Lộc Bình Phó Trưởng ban Quản lý Cơ sở.

24.Ngày 18/03/2013 Phòng QTTB Phối hợp với công ty Dương Trí sửa máy photocopy của phòng.

25.Ngày 18/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban Quản lý Cơ sở yêu cầu bảo trì định kỳ máy lọc nước.

26.Ngày 18/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Sao Mai sửa chữa máy chiếu Giảng đường 2.

27.Ngày 18/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Sao Mai Training cách sử dụng máy in thẻ cho phòng Tổ chức Hành chính và Công tác Sinh viên

28.Ngày 18/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của bộ môn Anh văn yêu cầu bơm mực cho máy in Canon 2900.