Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 13.5.2013 đến 19.5.2013

1.Ngày 13.05.2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực 53A cho anh Trịnh Minh Tuấn Trưởng phòng Đào tạo.

2.Ngày 13.05.2013 Phòng QTTB bàn giao 2 điện thoại Homephone cho phòng Tổ chức Hành chính.

3.Ngày 13.05.2013 Phòng QTTB làm việc với nhà cung cấp về việc in thử thẻ nhân viên.

4.Ngày 13.05.2013 Phòng QUản trị Thiết bị phối hợp với công ty Vạn Lợi Phát về việc bảo trì và sửa chữa máy lọc nước uống.

5.Ngày 13.05.2013 Phòng QTTB bàn giao dây VGA cho Phong Dữ liệu và Công nghệ Thông tin.

6.Ngày 14.05.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Phòng Thí nghiệm Hệ thống Thông tin về việc bảo hành máy tính HP

7.Ngày 14.05.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc trang bị một số thiết bị để triển khai lắp đặt đường ống nước thủy cục cho các máy lọc nước tại tòa nhà A.

8.Ngày 14.05.2013 Phòng QTTB liên hệ với đối tác về việc bảo hành và sửa chữa máy lọc nước Alaska.

9.Ngày 14.05.2013 Phòng QTTB quyết toán hợp đồng mua thùng rác với phòng Kế hoạch Tài chính.

10.Ngày 14.05.2013 Phòng QTTB bàn giao phòng Kỹ thuật 2 + Chìa khóa cho phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin.

11.Ngày 14.05.2013 Phòng QTTB liên hệ với công ty One về việc bảo hành máy tính HP.

12.Ngày 14.05.2013 Phòng QTTB nhận công văn từ điện lực Thủ Đức về việc thông báo mất điện

13.Ngày 14.05.2013 Phòng QTTB thông báo đến toàn thể Phòng, Ban về việc mất điện ngày 15.05.2013.

14.Ngày 15.05.2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty MPT bảo hành cửa ra vào của các Phòng, Ban.

15.Ngày 15.05.2013 Phòng QTTB phối hợp với Trung tâm bảo hành Alaska thay vòi nước nống cho phòng Thanh tra Pháp chế - Đảm bảo Chất lượng.

16.Ngày 15.05.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc trang bị một số trang thiết bị điện phục vụ cho phòng Server.

17.Ngày 15.05.2013 Phòng QTTB tiếp nhận của Ban Quản lý Cơ sở về việc mua dự phòng thiết bị điện nước sử dụng cho năm học 2013-2014.

18.Ngày 16.05.2013 Phòng QTTB phối hợp với Ban Quản lý Cơ sở thu hồi máy Casset phục vụ tuyển sinh sau đại học.

19.Ngày 16.05.2013 Phòng QTTB tiếp nhận máy lọc nước từ công ty Vạn Lợi Phát.

20.Ngày 16.05.2013 Phòng QTTB bàn giao thiết bị điện cho Ban Quản lý Cơ sở.

21.Ngày 16.05.2013 Phòng QTTB phối hợp với Ban Quản lý Cơ sở mua thiết bị nước cho hệ thống cấp thoát nước thủy cục của tòa nhà A.

22.Ngày 17.05.2013 Phòng QTTB bàn giao máy lọc nước tại tòa nhà A cho Ban Quản lý Cơ sở

23.Ngày 17.05.2013 Phòng QTTB tiếp nhận thiết bị mạng, điện thoại của Công ty Dương Trí.

24.Ngày 17.05.2013 Phòng QTTB chuyển công văn sang Đại học Quốc gia.

25.Ngày 17.05.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Phòng Tổ chức Hành chính về việc thay bố thắng xe

26.Ngày 17.05.2013 Phòng QTTB bàn giao thiết bị mạng, điện thoại cho phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin

27.Ngày 17.05.2013 Phòng QTTB phối hợp, bàn giao máy tính HP bảo hành với công ty One.