Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 15.4.2013 đến 22.4.2013

1.Ngày 15.04.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của khoa MMT&TT yêu cầu nâng cấp 6 máy tính của Phòng LAB An ninh thông tin.

2.Ngày 15.04.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của khoa MMT&TT yêu cầu cung cấp 2 tủ rack để triển khai các thiết bị mạng tại Phòng LAB An ninh thông tin

3. Ngày 15.04.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Phòng Sau Đại học yêu cầu sửa máy in HP Laser Jet 1200.

4.Ngày 15.04.2013 Phòng QTTB ký hợp đồng bảo dưỡng cây xanh năm 2013.

5.Ngày 16.04.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng Đảng ủy yêu cầu bơm mực cho máy in HP Laser Jet 1102.

6.Ngày 16.04.2013 Phòng QTTB liên lạc với công ty Sao Mai về việc sửa chữa máy chiếu P101, P106.

7.Ngày 16.04.2013 Phòng QTTB liên lạc với công ty Sao Mai về việc sửa chữa máy Photocopy cho Phòng Sau Đại học.

8.Ngày 16.04.2013 Phòng QTTB liên lạc với công ty Dương Trí về việc đặt hàng màn chiếu.

9.Ngày 16.04.2013 Phòng QTTB kiểm tra hồ sơ cải tạo các công trình hạng mục năm 2013.

10.Ngày 16.04.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc thay thế Cartridge + mực in cho máy Photocopy Fuji Xerox.

11.Ngày 16.04.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc bảo trì định kỳ các thiết bị PCCC & lắp giá đỡ để bình chữa cháy cho 16 vị trí.

12.Ngày 16.04.2013 Phòng QTTB phối hợp với Ban QLCS và công ty Sao Mai kiểm tra máy chiếu P101.

13.Ngày 16.04.2013 Phòng QTTB phối hợp với Phòng Sau Đại học và công ty Sao Mai kiểm tra máy Photocopy Fuji Xerox.

14.Ngày 16.04.2013 Phòng QTTB thay hộp mực cho máy in HP Laser Jet 3390 của Phòng Sau Đại học.

15.Ngày 16.04.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng Đảng ủy về việc bơm mực cho máy in HP Laser Jet P1102.

16.Ngày 17.04.2013 Phòng QTTB bàn giao 5 máy chiếu cho Ban DL&CNTT.

17.Ngày 17.04.2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Sao Mai lắp đặt máy chiếu + màn chiếu tại các phòng LAB.

18.Ngày 17.04.2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Sao Mai kiểm tra máy Photocopy Fuji Xerox tại Thư viện.

19.Ngày 17.04.2013 Phòng QTTB bàn giao Cartridge cho Thư viện.

20.Ngày 17.04.2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực cho Thư viện.

21.Ngày 17.04.2013 Phòng QTTB phối hợp với Ban DL&CNTT lắp đặt máy chiếu cho Phòng Thực hành cơ bản 1,2,3 và Phòng Thực hành CNPM.

22.Ngày 17.04.2013 Phòng QTTB bàn giao máy chiếu cho Ban DL&CNTT .

23.Ngày 17.04.2013 Phòng QTTB tiếp nhận 2 hộp mực đã bơm từ công ty Dương Trí.

24.Ngày 17.04.2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Dương Trí kiểm tra máy Photocopy 5070 của Phòng Sau Đại học.

25.Ngày 17.04.2013 Phòng QTTB kiểm tra máy điều hòa của Khoa KHMT.

26.Ngày 18.04.2013 Phòng QTTB bàn giao 1 cái bàn cho Phòng TCHC.

27.Ngày 18.04.2013 Phòng QTTB kiểm tra máy lạnh của Văn phòng Đảng ủy.

28.Ngày 18.04.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc bảo trì, sửa chữa 3 máy lọc nước cho sinh viên.

29.Ngày 18.04.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc thay dây VGA 15m cho phòng 101 và thay máy chiếu BenQ 712 cho phòng 106.

30.Ngày 18.04.2013 Phòng QTTB nhận công văn của Ban QLCS về việc đề nghị thu hồi lại các thiết bị vệ sinh (1 vòi Lavabo, 6 dây Lavabo, 5 vòi xịt bồn cầu) từ đơn vị thi công.

31.Ngày 18.04.2013 Phòng QTTB làm chìa khóa phòng thầy Vũ, thầy Phước bàn giao cho Phòng TCHC.

32.Ngày 18.04.2013 Phòng QTTB thống kê thiết bị trong kho.

33.Ngày 18.04.2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Sao Mai và Ban DL&CNTT lắp đặt máy chiếu cho phòng Thực hành cơ bản 4.

34.Ngày 18.04.2013 Phòng QTTB liên lạc với công ty Tiến Ngọc để mua thùng rác phục vụ công tác của trường.