Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 14/03/2022 đến ngày 20/03/2022

Ngày 14/03/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn hình điều khiển máy lạnh trung tâm nhà A cho ban QLCS. Ngày 14/03/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt bath cửa cho phòng máy nhà B. Ngày 15/03/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 17 bảng tên cho phòng QHĐN. Ngày 15/03/2022 phòng QTTB tiến hành thay máy chiếu phòng máy B3.06. Ngày 15/03/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 15 DDRam 8GB cho phòng DL&CNTT. Ngày 16/03/2022 phòng QTTB tiến hành thay bóng đèn toilet tầng hầm nhà B. Ngày 16/03/2022...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo