Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 10.6.2013 đến 16.6.2013 (24/06/2013)
1.Ngày 10.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS làm bảng tên Mê ka cho các phòng ban tại tòa nhà C. 2.Ngày 10.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng KHTC về việc cần thay mới một chuột máy tính. 3.Ngày 10.6.2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty cây xanh trồng cây trong khuôn...
Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 20.5.2013 đến 26.5.2013 (24/06/2013)
1.Bàn giao hộp mực HP Laser Jet P2015 cho P. Đào tạo 2.Bàn giao 2 điện thoại Homephone cho P. Tổ chức Hành chính 3.Làm việc với nhà cung cấp về việc in thử thẻ nhân viên 4.Phối hợp với công ty Vạn Lợi Phát bảo trì máy lọc nước uống cho sinh viên. 5.Bàn giao dây VGA cho Ban DL&CNTT. 6.Tiếp nhận...
Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 06.5.2013 đến 12.5.2013 (24/06/2013)
1.Ngày 06/05/2013 Phòng QTTB liên lạc với các nhà cung cấp về việc di dời máy lọc nước. 2.Ngày 06/05/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Tiến Ngọc lắp đặt thùng rác trong khuôn viên trường Đại học Công nghệ Thông tin. 3.Ngày 06/05/2013 Phòng QTTB bàn giao 1 bộ máy vi tính cho phòng CTSV. 4.Ngày 07...
Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 22.4.2013 đến 03.5.2013 (24/06/2013)
1.Ngày 22.04.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN về việc thay mới màn hình máy tính. 2.Ngày 22.04.2013 Phòng QTTB gởi tờ trình phê duyệt dự toán chi phí Quản lý dự án đầu tư năm 2013 Dự án “ Tiểu dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Công nghệ Thông tin” lên Đại học...
Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 15.4.2013 đến 22.4.2013 (24/06/2013)
1.Ngày 15.04.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của khoa MMT&TT yêu cầu nâng cấp 6 máy tính của Phòng LAB An ninh thông tin. 2.Ngày 15.04.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của khoa MMT&TT yêu cầu cung cấp 2 tủ rack để triển khai các thiết bị mạng tại Phòng LAB An ninh thông tin 3...

Trang