Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 27.5.2013 đến 08.6.2013 (25/06/2013)
1.Ngày 27.05.2013 Phòng QTTB hỗ trợ cung cấp thông tin cho Phòng Thí nghiệm Hệ thống Thông tin. 2.Ngày 27.05.2013 Phòng QTTB tiếp nhận máy tính HP từ công ty One 3.Ngày 27.05.2013 Phòng QTTB bàn giao giường xếp cho Văn phòng Đảng ủy. 4.Ngày 27.05.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Công tác...
Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 13.5.2013 đến 19.5.2013 (25/06/2013)
1.Ngày 13.05.2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực 53A cho anh Trịnh Minh Tuấn Trưởng phòng Đào tạo. 2.Ngày 13.05.2013 Phòng QTTB bàn giao 2 điện thoại Homephone cho phòng Tổ chức Hành chính. 3.Ngày 13.05.2013 Phòng QTTB làm việc với nhà cung cấp về việc in thử thẻ nhân viên. 4.Ngày 13.05.2013 Phòng...
Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 08.4.2013 đến 15.4.2013 (25/06/2013)
1.Ngày 08/04/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị yêu cầu sửa chữa máy lạnh phòng THCB 1 của Ban DL&CNTT. 2.Ngày 08/04/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Tín Trung sửa chữa máy lạnh phòng THCB 1 của Ban DL&CNTT. 3.Ngày 08/04/2013 Phòng QTTB tiếp nhận thiết bị điện của công ty Song Gia...
Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 10.6.2013 đến 16.6.2013 (24/06/2013)
1.Ngày 10.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS làm bảng tên Mê ka cho các phòng ban tại tòa nhà C. 2.Ngày 10.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng KHTC về việc cần thay mới một chuột máy tính. 3.Ngày 10.6.2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty cây xanh trồng cây trong khuôn...
Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 20.5.2013 đến 26.5.2013 (24/06/2013)
1.Bàn giao hộp mực HP Laser Jet P2015 cho P. Đào tạo 2.Bàn giao 2 điện thoại Homephone cho P. Tổ chức Hành chính 3.Làm việc với nhà cung cấp về việc in thử thẻ nhân viên 4.Phối hợp với công ty Vạn Lợi Phát bảo trì máy lọc nước uống cho sinh viên. 5.Bàn giao dây VGA cho Ban DL&CNTT. 6.Tiếp nhận...

Trang