Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 31.03.2014 đến 06.04.2014

 1. Ngày 31/3/2014 phòng QTTB Lắp 05 chân máy lạnh nhà C.
 2. Ngày 31/3/2014 phòng QTTB phối hợp với phòng Dữ liệu&CNTT và công ty dịch vụ lắp dắt âm thanh phòng C309.
 3. Ngày 31/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Dữ liệu&CNTT yêu cầu thay CB 3 pha 60A cho phòng A217.
 4. Ngày 31/3/2014 phòng QTTB kiểm tra CB điện phòng A217.
 5. Ngày 31/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Thư viện yêu cầu kiểm tra số lượng ghế.
 6. Ngày 31/3/2014 phòng QTTB dọn phòng A209 để chuẩn bị đưa vào sử dụng.
 7. Ngày 01/4/2014 phòng QTTB lắp đặt thay CB 3 pha 60A phòng máy ELAB phòng A217 theo yêu cầu của phòng Dữ liệu&CNTT.
 8. Ngày 01/4/2014 phòng QTTB sắp xếp lại bàn ghế, tháo dỡ dây điện mạng cũ phòng A209.
 9. Ngày 01/4/2014 phòng QTTB lắp thùng thư cho phòng Quản trị Thiết bị (A108).
 10. Ngày 01/4/2014 phòng QTTB lắp thùng thư cho phòng Đào tạo (A102).
 11. Ngày 01/4/2014 phòng QTTB lắp thùng thư cho phòng SĐH-KHCN&QHĐN.
 12. Ngày 01/4/2014 phòng QTTB kiểm tra toilet nhà A&C.
 13. Ngày 01/4/2014 phòng QTTB thông 02 bồn lavabo bị nghẹt nhà A.
 14. Ngày 01/4/2014 phòng QTTB thay tụ quạt toilet nữ nhà A.
 15. Ngày 01/4/2014 phòng QTTB phối hợp với phòng Dữ liệu&CNTT và công ty dịch vụ lắp đặt âm thanh phòng C307, C310, C212.
 16. Ngày 01/4/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị sửa cửa tủ thiết bị phòng máy C110 của phòng Dữ liệu&CNTT.
 17. Ngày 01/4/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Dữ liệu&CNTT yêu cầu sửa chữa máy lạnh Aikibi phòng C111 bị chảy nước.
 18. Ngày 01/4/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị sửa kệ bàn phím của phòng Dữ liệu&CNTT.
 19. Ngày 01/4/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị mua pin sạc và thiết bị sạc cho các micro phòng máy của phòng Dữ liệu&CNTT.
 20. Ngày 01/4/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị vệ sinh máy lạnh phòng A203 và A207 của phòng Dữ liệu&CNTT.
 21. Ngày 01/4/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị cấp 10 dây VGA 1,5m của ban Quản lý Cơ sở.
 22. Ngày 01/4/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị mượn 08 máy casset phục vụ thi giữa kỳ của ban Quản lý Cơ sở..
 23. Ngày 02/4/2014 phòng QTTB phối hợp với phòng Dữ liệu&CNTT và công ty dịch vụ vệ sinh máy lạnh phòng A203 và A207.
 24. Ngày 02/4/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty điện lực kiểm tra định kỳ đồng hồ 02 trạm điện nhà A&C.
 25. Ngày 02/4/2014 phòng QTTB làm việc với công ty dịch vụ mua trang thiết bị điện và bột xử lý hầm cầu nhà A..
 26. Ngày 02/4/2014 phòng QTTB bàn giao máy in Canon 3300 cho Văn phòng Đoàn.
 27. Ngày 02/4/2014 phòng QTTB phối hợp với phòng Dữ liệu&CNTT và công ty dịch vụ lắp đặt âm thanh phòng C111, đi dây âm thanh phòng C110 và C211.
 28. Ngày 02/4/2014 phòng QTTB nhận thiết bị điện từ công ty dịch vụ.
 29. Ngày 02/4/2014 phòng QTTB xử lý 02 bồn cầu và các bồn tiểu nhà A bị nghẹt.
 30. Ngày 02/4/2014 phòng QTTB phối hợp với phòng Dữ liệu&CNTT và công ty dịch vụ sửa chữa máy lạnh Aikibi 3HP phòng C111 bị chảy nước.
 31. Ngày 03/4/2014 phòng QTTB phối hợp với phòng Dữ liệu&CNTT lắp đặt hệ thống điện và hệ thống mạng thoại cho phòng A209.
 32. Ngày 03/4/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Dữ liệu&CNTT của Thư viện yêu cầu cấp 01 card mạng rời và 01 đồng hồ treo tường.
 33. Ngày 03/4/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Dữ liệu&CNTT cấp 01 dây cable âm thanh phòng A217.
 34. Ngày 03/4/2014 phòng QTTB bàn giao 03 bộ máy tính DELL VOSTRO cho phòng Dữ liệu&CNTT.
 35. Ngày 04/4/2014 phòng QTTB lắp đặt điện và bàn giao phòng A209 cho Bộ môn Khoa học&KTTT.
 36. Ngày 04/4/2014 phòng QTTB lắp đặt điện phòng A217 theo yêu cầu của phòng Dữ liệu&CNTT.
 37. Ngày 04/4/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của ban Quản lý Cơ sơ yêu cầu mua 20kg vôi bột.
 38. Ngày 04/4/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của ban Quản lý Cơ sở yêu cầu mua 10 lít dung dịch thông cống.
 39. Ngày 04/4/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ yêu cầu và lên kế hoạch vệ sinh 60 ghế nệm màu xanh.
 40. Ngày 04/4/2014 phòng QTTB tiếp nhận lại 01 máy DELL VOSTRO của phòng Dữ liệu&CNTT yêu cầu kiểm tra lại máy tính nêu trên.
 41. Ngày 05/4/2014 phòng QTTB sửa chữa hệ thống điện nhà C.