Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 29.7.2013 đến 04.8.2013

1.Ngày 29.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Thư viện về việc cấp 02 bình mực Toner Cartridge cho máy Photocopy Fujixerox5010

2.Ngày 29.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc sửa chữa, bảo trì máy lạnh các phòng thực hành C111, C302.

3.Ngày 29.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc cần sửa chữa máy tính Acer, model: Veriton VM2610G và màn hình FPT Elead 18.5”

4.Ngày 29.7.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 điện thoại bàn Panasonic cho phòng Đào tạo Đại học.

5.Ngày 29.7.2013 Phòng QTTB liên hệ với đối tác về việc mua sắm thiết bị phục vụ in thẻ sinh viên.

6.Ngày 29.7.2013 Phòng QTTB bàn máy máy tính FPT Elead core i3 cho phòng Đào tạo Đại học.

7.Ngày 30.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Đào tạo Đại học về việc mua sắm 01 màn hình máy tính có độ phân giải cao.

8.Ngày 30.7.2013 Phòng QTTB liên hệ với công ty bảo hành máy tính Acer, model: Veriton VM2610G và màn hình FPT Elead 18.5”

9.Ngày 30.7.2013 Phòng QTTB liên hệ với đối tác về việc mua sắm 01 màn hình máy tính có độ phân giải cao.

10.Ngày 30.7.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 màn hình Dell 24” cho phòng Đào tạo Đại học.

11.Ngày 30.7.2013 Phòng QTTB bàn giao chìa khóa nhà Đoàn Thanh niên.

12.Ngày 30.7.2013 Phòng QTTB lên phương án giải pháp in thẻ tại chỗ cho sinh viên trường.

13.Ngày 30.7.2013 Phòng QTTB liên hệ với đối tác về việc mua sắm thiết bị đồ gỗ cho phòng Đào tạo.

14.Ngày 31.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Tổ chức Hành chính về việc cần thay mới 01 màn hình SyncMaster 740N.

15.Ngày 31.7.2013 Phòng QTTB bàn giao 02 hộp mực FujiXerox 5010 cho Thư viện.

16.Ngày 31.7.2013 Phòng QTTB test máy tính để bàn giao cho Văn phòng Đoàn Thanh niên nhằm phục vụ cho Chiến dịch mùa hè xanh năm 2013.

17.Ngày 31.7.2013 Phòng QTTB bàn giao 30 bộ máy tính cho Văn phòng Đoàn Thanh niên.

18.Ngày 31.7.2013 Phòng QTTB chuẩn bị cho công tác kiểm kê Tài sản cố định.

19.Ngày 01.8.2013 Phòng QTTB kiểm kê Tài sản tại các phòng ban: Kế hoạch Tài chính, Tổ chức Hành chính, Đào tạo Sau Đại học – Khoa học Công nghệ & Quan hệ Đối ngoại, Đào tạo Đại học và phòng Công tác Sinh viên.

20.Ngày 01.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Trung tâm Công nghệ Đào tạo Trực tuyến về việc đổi mới 01 máy chiếu để phục vụ công tác giảng dạy các lớp Sau đại học.

21.Ngày 01.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị Trung tâm Công nghệ Đào tạo Trực tuyến về việc sửa chữa máy chiếu Panasonic do bị hư cổng out VGA

22.Ngày 01.8.2013 Phòng QTTB gởi màn hình SyncMaster740N đi sửa chữa.

23.Ngày 01.8.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 màn hình cho phòng Tổ chức Hành chính để phục vụ công tác.

24.Ngày 01.8.2013 Phòng QTTB liên hệ với đối tác sửa chữa máy chiếu của Trung tâm Công nghệ Đào tạo Trực tuyến.

25.Ngày 02.8.2013 Phòng QTTB kiểm kê Tài sản tại các phòng ban: phòng Thanh tra – Pháp chế - Đảm bảo chất lượng, phòng Thí nghiệm Hệ thống Thông tin, khoa Hệ thống Thông tin, Khoa Công nghệ Phần mềm, khoa Kỹ thuật Máy tính.