Skip to content Skip to navigation

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 23.11.2012 đến 30.11.2012

1.Ngày 22/11/2012 tiếp nhận thông tin từ ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin yêu cầu cấp 01 thanh RAM 2GB bus 800

Ngày 27/11/2012 phòng Quản trị Thiết bị đã giải quyết và bàn giao xong.

2.Ngày 19/11/2012 tiếp nhận thông tin từ Văn phòng Đoàn yêu cầu bơm mực máy in Canon 2900 và 3300.

Ngày 26/11/2012 phòng Quản trị Thiết bị đã giải quyết và bàn giao xong.

3.Ngày 19/11/2012 tiếp nhận thông tin từ Văn phòng Đoàn yêu cầu sửa chữa 01 màn hình Samsung LCD 740N.

Ngày 26/11/2012 phòng Quản trị Thiết bị đã thu hồi màn hình cũ vì không sử dụng được và bàn giao 01 màn hình mới FPT Elead 18.5” cho Văn phòng Đoàn xong.

4.Ngày 26-30/11/2012 phòng Quản trị Thiết bị phối hợp với công ty Bình Đông lắp đặt các trang thiết bị đồ gỗ bàn ghế cho các phòng/khoa.

5.Ngày 26/11/2012 tiếp nhận thông tin từ anh Đỗ Ngọc Lan tổ trưởng tổ lái xe phòng Tổ chức Hành chính yêu cầu thay quạt dàn lạnh trên.

Ngày 27/11/2012 phòng Quản trị Thiết bị đã giải quyết và bàn giao xong.

6.Ngày 27/11/2012 tiếp nhận thông tin từ thầy Dương Tôn Đảm Phó Hiệu Trưởng yêu cầu sửa khóa phòng.

Ngày 26/11/2012 tiếp nhận thông tin từ thầy Đinh Đức Anh Vũ Phó Hiệu Trưởng yêu cầu sửa chữa 02 cửa kéo.

Ngày 28/11/2012 phòng Quản trị Thiết bị đã giải quyết và bàn giao xong.

7.Ngày 28/11/2012 tiếp nhận thông tin từ phòng Thanh tra Pháp chế - Đảm bảo Chất lượng yêu cầu sửa chữa máy photocopy Ricoh 2580.

Ngày 29/11/2012 phòng Quản trị Thiết bị đã giải quyết và bàn giao xong.

8.Ngày 28/11/2012 tiếp nhận thông tin từ anh Trần Bá Nhiệm khoa Mạng máy tính & Truyền thông yêu cầu sửa máy lạnh phòng 321 bị phà hơi nóng.

Phòng QTTB đã thông báo cho nhà thầu MPT để tiến hành sửa chữa.

9.Ngày 28/11/2012 phòng Quản trị Thiết bị phối hợp với ban Quản lý Cơ sở và công ty MPT sửa chữa 02 chốt cửa Toilet nam.

    10. Ngày 29/11/2012 Phòng Quản trị Thiết bị thu hồi 01 bộ bàn ghế của phòng Chương trình Tiên tiến để bàn giao cho anh Bùi Văn Thành giám đốc Thư viện.

     11. Ngày 19/11/2012 tiếp nhận thông tin từ Thư viện yêu cầu cấp 01 ổ cứng di động để phục vụ công việc xây dựng nguồn Cơ sở dữ liệu điện tử.

Ngày 30/11/2012 phòng Quản trị Thiết bị đã giải quyết và bàn giao xong.

     12. Ngày 29/11/2012 tiếp nhận thông tin từ anh Nguyễn Đình Khương Trưởng ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin yêu cầu lắp đặt hệ thống điện cho phòng Server.

      Phòng Quản trị Thiết bị đang tiến hành khảo sát để lên kế hoạch chi tiết.

      13. Ngày 30/11/2012 bàn giao tủ hồ sơ cho các phòng ban bao gồm:

-         Phòng PGS.TS. Đỗ Phúc (P.1A7): 02 tủ hồ sơ.

-         Phòng PGS.TS. Nguyễn Phi Khứ (P.1A1): 01 tủ hồ sơ.

-         Phòng GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Thành (P.129): 01 tủ hồ sơ.

-         Phòng TNHTTT (P.110): 02 tủ hồ sơ.

-         Khoa Kỹ thuật Máy tính (P.325): 02 tủ hồ sơ.

-         Bộ môn Toán lý (P.319): 02 tủ hồ sơ

-         Ban Quản lý Cơ sở (P.303): 01 tủ hồ sơ.