Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 24.6.2013 đến 30.6.2013

1.Ngày 24.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Phòng Đào tạo Đại học về việc cần cấp Cartridge mới cho máy in HP Laser P2015 dn

2.Ngày 24.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của TT Công nghệ Đào tạo Trực tuyến về việc cần cấp một số thiết bị phục vụ giảng dạy hệ Cao học

3.Ngày 24.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận bảng thông báo từ nhà cung cấp Bình Đông

4.Ngày 24.6.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp mua ổ khóa mới theo đề nghị của Ban QLCS

5.Ngày 24.6.2013 Phòng QTTB phối hợp với bộ môn Anh văn, Phòng CTTT lập dự án ELAB cho năm 2014 và thực hiện dự án ELAB 2013

6.Ngày 25.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng ĐTĐH về việc cần cấp 01 hộp mực in 2320D để phục vụ công tác tuyển sinh

7.Ngày 25.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng TCHC về việc cần cấp 01 hộp mực in 2320D để phục vụ công tác hàng ngày

8.Ngày 25.6.2013 Phòng QTTB liên hệ với đối tác mua mực in phục vụ công tác cho các phòng ban

9.Ngày 25.6.2013 Phòng QTTB nhận mực in từ nhà cung cấp

10.Ngày 25.6.2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực 2320D cho Phòng TCHC để phục vụ công tác hàng ngày

11.Ngày 25.6.2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực 2320D cho Phòng Đào tạo để phục vụ công tác tuyển sinh

12.Ngày 25.6.2013 Phòng QTTB liên hệ với đối tác về việc mua sắm trang thiết bị phòng ELAB.

13.Ngày 25.6.2013 Phòng QTTB mua sắm thiết bị ổ khóa phục vụ cho kỳ tuyển sinh Đại học.

14.Ngày 26.06.2013 Phòng QTTB bàn giao ổ khóa phục vụ cho kỳ tuyển sinh Đại học cho Phòng Đào tạo.

15.Ngày 26.06.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Đào tạo Đại học về việc cần thay mực in HP Laser P2035dn.

16.Ngày 26.06.2013 Phòng QTTB bàn giao 05 máy Casset cho Ban QLCS

17.Ngày 26.06.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp lắp các bảng thông báo cho các phòng ban.

18.Ngày 26.06.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị sửa máy in HP Laser Jet 1505 của khoa KTMT.

19.Ngày 26.06.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị cấp máy in mới của khoa KTMT.

20.Ngày 26.06.2013 Phòng QTTB làm việc với đối tác về việc sửa máy in cho khoa KTMT

21.Ngày 27.06.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng CTSV về việc cấp mới hộp mực máy in HP Laser Jet P2055dn

22.Ngày 27.06.2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực máy in HP Laser Jet P2055dn cho phòng CTSV

23.Ngày 27.06.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng TCHC về việc cấp mới chuột máy tính

24.Ngày 27.06.2013 Phòng QTTB bàn giao chuột máy tính cho P.TCHC

25.Ngày 27.06.2013 Phòng QTTB liên hệ với đối tác về việc mua ổ cứng theo đề nghị của Phòng CTSV.

26.Ngày 27.06.2013 Phòng QTTB liên hệ với đối tác về việc in thẻ nhân viên.

27.Ngày 28.06.2013 Phòng QTTB bàn giao máy in LaserJet 1505 cho khoa KTMT

28.Ngày 28.06.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN về việc cấp 03 bình mực (2 bình HP LaserJet M1522nf và 01 bình HP Laser Jet M1005MFP)

29.Ngày 28.06.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 hộp mực HP Laser P2035dn cho phòng Đào tạo (bộ phận từ xa)

30.Ngày 28.06.2013 Phòng QTTB bàn giao 02 hộp mực HP LaserJet M1522nf cho Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN.

31.Ngày 28.06.2013 Phòng QTTB kiểm tra thông tin nhân viên phục vụ cho việc in thẻ.