Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 24.3.2014 đến 30.3.2014

 1. Ngày 24/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận 02 ổ cắm LIOA từ ban QLCS.
 2. Ngày 24/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Đào tạo yêu cầu thay mực cho máy photocopy RICOH MP2590.
 3. Ngày 24/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Công tác Sinh viên yêu cầu bơm mực cho 02 hộp 05A của máy in HP LaserJet 2055dn.
 4. Ngày 24/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Văn phòng Đoàn yêu cầu bơm mực cho máy in Canon 2900.
 5. Ngày 24/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Bộ môn Anh văn yêu cầu lắp đặt hệ thống mạng có dây cho phòng A305.
 6. Ngày 24/3/2014 phòng QTTB lắp đặt đường điện và mạng cho Thư viện phòng A129.
 7. Ngày 24/3/2014 phòng QTTB lắp đặt 08 ổ cắm điện cho phòng máy ELAB phòng A217.
 8. Ngày 24/3/2014 phòng QTTB làm việc với công ty dịch vụ về việc sửa chữa máy in Canon 3300.
 9. Ngày 24/3/2014 phòng QTTB làm việc với công ty dịch vụ về việc sửa chữa, bàn ghế và giá sách.
 10. Ngày 24/3/2014 phòng QTTB bàn giao máy laptop DELL VOSTRO cho phòng Đào tạo.
 11. Ngày 24/3/2014 phòng QTTB Kiểm tra toilet nhà A&C.
 12. Ngày 25/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của ban QLCS yêu cầu thay bộ xả bôn cầu và 01 dây Lavabo nhà C
 13. Ngày 25/3/2014 phòng QTTB thông 03 Lavabo bị nghẹt, thay 01 bộ xả và 01 dây xả nhà C.
 14. Ngày 25/3/2014 phòng QTTB dọn kho A217.
 15. Ngày 25/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Tú Anh về việc bơm mực cho máy in Canon 3300.
 16. Ngày 25/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Thí nghiệm Hệ thống Thông tin về việc bơm mực cho máy in Canon 2900.
 17. Ngày 25/3/2014 phòng QTTB phối hợp với phòng Dữ liệu&CNTT và công ty dịch vụ về việc sửa Block máy lạnh Samsung 3HP phòng A307.
 18. Ngày 25/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận thiết bị máy tinh từ công ty dịch vụ.
 19. Ngày 25/3/2014 phòng QTTB dán đề can phòng kho Đào tạo, CTSV, SĐH.
 20. Ngày 25/3/2014 phòng QTTB bàn giao 01 Card mạng cho khoa Kỹ thuật Máy tính.
 21. Ngày 25/3/2014 phòng QTTB bàn giao 01 kềm mạng cho phòng DL&CNTT.
 22. Ngày 26/3/2014 phòng QTTB dán đế can phòng kho Tổ chức Hành chính, Quản lý Cơ sở.
 23. Ngày 26/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Tổ chức Hành chính yêu cầu in thẻ nhân viên.
 24. Ngày 26/3/2014 phòng QTTB làm công văn gửi Đại học An ninh Nhân dân về bức tường Taluy.
 25. Ngày 26/3/2014 phòng QTTB lắp đặt đường điện cho Bộ môn Anh văn.
 26. Ngày 26/3/2014 phòng QTTB lắp đặt lại đường điện cho phòng A217 theo yêu cầu của phòng Dữ liệu&CNTT.
 27. Ngày 26/3/2014 phòng QTTB bàn giao hộp mực 05A cho máy in HP LaserJet 2035dn theo yêu cầu của phòng Đào tạo.
 28. Ngày 26/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Dữ liệu&CNTT yêu cầu lắp đặt âm thanh cho 07 phòng máy nhà C.
 29. Ngày 27/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Thư viện yêu cầu cấp màn hình mới.
 30. Ngày 27/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Công tác Sinh viên yêu cầu cấp 02 bộ máy tính (máy tính bị hư mainboard).
 31. Ngày 27/3/2014 phòng QTTB bàn giao 01 hộp mực Canon 2900 cho phòng Thi nghiệm Hệ thống Thông tin.
 32. Ngày 27/3/2014 phòng QTTB bàn giao 02 hộp mực 05 cho máy in HP LaserJet 2055dn theo yêu cầu của phòng Công tác Sinh viên.
 33. Ngày 27/3/2014 phòng QTTB bàn giao 01 hộp mực Canon 2900 cho Văn phòng Đoàn.
 34. Ngày 27/3/2014 phòng QTTB sửa tụ block máy lạnh phòng C201 (phòng Chất lượng cao).
 35. Ngày 27/3/2014 phòng QTTB chuyển 30 ghế nệm màu xanh vào phòng A217.
 36. Ngày 27/3/2014 phòng QTTB bàn giao 02 máy tính cho phòng Công tác Sinh viên A101.
 37. Ngày 27/3/2014 phòng QTTB kiểm tra toilet nhà A&C.
 38. Ngày 27/3/2014 phòng QTTB bàn giao 01 màn hình ACER cho Thư viện phòng A219.
 39. Ngày 28/3/2014 phòng QTTB lắp bảng viết lông phòng C109.
 40. Ngày 27/3/2014 phòng QTTB kiểm tra toilet nhà A&C.
 41. Ngày 27/3/2014 phòng QTTB thống kê số liệu bàn ghế hỏng tại A217.