Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 24.02.2014 đến 02.3.2014

1.Ngày 24.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS về việc mua 02 dây VGA 25m

2.Ngày 24.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Văn phòng Đoàn Thanh niên về việc lắp đặt hệ thống amly

3.Ngày 24.02.2014 Phòng QTTB phối hợp với Văn phòng Đoàn đấu nối hệ thống âm thanh tại nhà C.

4.Ngày 24.02.2014 Phòng QTTB phối hợp bảo trì máy lạnh phòng Y tế, Thư viện, phòng Server, Văn phòng Đoàn, phòng C209, C103, C105, C303, C104, C106.

5.Ngày 24.02.2014 Phòng QTTB phối hợp với công ty Mobifone lắp máy lạnh.

6.Ngày 24.02.2014 Phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ đặt hàng bảng Mika.

7.Ngày 25.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Sau Đại học về việc sửa máy photo FujiXerox

8.Ngày 25.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Sau Đại học về việc bơm mực máy in HP LaserJet 3390

9.Ngày 25.02.2014 Phòng QTTB bàn giao 01 drum và 01 hộp mực photocopy cho Thư viện

10.Ngày 25.02.2014 Phòng QTTB khảo sát phòng C109 để đưa ra kế hoạch hợp lý về sử dụng quạt.

11.Ngày 25.02.2014 Phòng QTTB khảo sát và thay dây VGA phòng C104 và C213 .

12.Ngày 25.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin về việc máy photocopy phòng TCHC bị hỏng

13.Ngày 25.02.2014 Phòng QTTB kiểm tra máy photocopy phòng TCHC (A105).

14.Ngày 25.02.2014 Phòng QTTB bàn giao 30 chân đế màn hình cho phòng DL&CNTT.

15.Ngày 26.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa máy lạnh phòng C310, C307, C309

16.Ngày 26.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của ban QLCS về việc sửa máy lạnh phòng C108 và C104

17.Ngày 26.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Đào tạo Đại học về việc thay mới màn hình

18.Ngày 26.02.2014 Phòng QTTB thay vòi nước lavabo nhà vệ sinh nữ (gần phòng y tế)

19.Ngày 26.02.2014 Phòng QTTB bơm mực máy in HP LaserJet 3390 cho phòng SĐH (A125).

20.Ngày 26.02.2014 Phòng QTTB bơm mực máy in HP LaserJet 1522nf cho phòng KHTC (A113).

21.Ngày 26.02.2014 Phòng QTTB phối hợp sửa máy photocopy 1022 cho phòng TCHC (A107).

22.Ngày 26.02.2014 Phòng QTTB phối hợp kiểm tra máy photocopy FUJI XEROX 5070 của phòng SĐH (A125), giải pháp yêu cầu thay Drum.

23.Ngày 26.02.2014 Phòng QTTB bàn giao máy in HP1522nf cho phòng thầy Đảm phòng A.1A3.

24.Ngày 26.02.2014 Phòng QTTB lắp tivi cho thư viện.

25.Ngày 27.02.2014 Phòng QTTB ngắt điện quạt trần phòng C109.

26.Ngày 27.02.2014 Phòng QTTB lắp đặt và bàn giao tivi cho thư viện.

27.Ngày 27.02.2014 Phòng QTTB thay pin 2A đông hồ cho phòng thầy Vũ.

28.Ngày 27.02.2014 Phòng QTTB khảo giá bồn cầu nhà A.

29.Ngày 27.02.2014 Phòng QTTB bàn giao 01kg Rivets 3ly và 01kg Rivets cho phòng DL&CNTT.

30.Ngày 27.02.2014 Phòng QTTB lắp đặt 01 camera cho phòng DL&CNTT (A207).
Ngày 27.02.2014 Phòng QTTB lắp đặt 03 camera cho Thư viện (A129).

31.Ngày 27.02.2014 Phòng QTTB bàn giao đề can cho ban QLCS.

32.Ngày 27.02.2014 Phòng QTTB bàn giao 04 bảng tên Mika "đang họp" cho phòng TCHC.

33.Ngày 27.02.2014 Phòng QTTB khảo sát hệ thống điện cho phòng TCHC (A107).

34.Ngày 27.02.2014 Phòng QTTB bàn giao 05 ổ cắm điện LIOA dài 5m cho ban QLCS.

35.Ngày 28.02.2014 Phòng QTTB lắp đặt đường điện cho phòng A.107.

36.Ngày 28.02.2014 Phòng QTTB lắp 01 Camera cho phòng DL&CNTT (gần phòng A.116).

37.Ngày 28.02.2014 Phòng QTTB lắp đặt đường điện cho phòng A.219, A.116

38.Ngày 28.02.2014 Phòng QTTB mua thiết bị vệ sinh theo yêu cầu của ban QLCS.