Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 22.7.2013 đến 28.7.2013

1.Ngày 22.7.2013 Phòng QTTB gởi thông báo mời thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng LAB Anh văn.

2.Ngày 22.7.2013 Phòng QTTB tổng hợp minh chứng, làm báo cáo trình Đại học Quốc gia về chương trình CDIO.

3.Ngày 23.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Trung tâm Công nghệ Đào tạo Trực tuyến về việc sửa máy chiếu Panasonic PT-LB75

4.Ngày 23.7.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ về việc sửa chữa máy chiếu Panasonic PT-LB75.

5. Ngày 23.7.2013 Phòng QTTB lên kế hoạch kiểm kê tài sản cố định.

6.Ngày 23.7.2013 Phòng QTTB tổng hợp biên bản bàn giao tài sản năm 2012.

7.Ngày 24.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của văn phòng Đoàn Thanh niên về việc cần bơm mực cho máy in Canon LBP3300

8.Ngày 24.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Thư viện về việc cần cấp mới 02 máy quạt loại đứng lớn và ổ cắm điện để trang bị cho kho lưu tài liệu.

9.Ngày 24.7.2013 Phòng QTTB bàn giao máy chiếu Panasonic PT-LB75 cho Trung tâm Công nghệ Đào tạo Trực tuyến

10. Ngày 25.7.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp lắp 03 bảng thông báo ở văn phòng Đoàn Thanh niên.

11.Ngày 25.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc mua máy đọc ghi thẻ RFID để ghi dữ liệu.

12.Ngày 25.07.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS về việc mua 03 cameraIP, 01 Switch tối thiểu 08 port, 01 thùng cable mạng.

13.Ngày 25.7.2013 Phòng QTTB liên hệ với đối tác về việc mua máy đọc ghi thẻ RFID để ghi dữ liệu cho phòng CTSV.

14.Ngày 25.07.2013 Phòng QTTB liên hệ với đối tác về việc bơm mực cho máy in Canon LBP3300

15.Ngày 26.07.2013 Phòng QTTB nhận hộp mực máy in Canon LBP3300 từ nhà cung cấp

16.Ngày 26.07.2013 Phòng QTTB liên hệ với đối tác về việc mua máy đọc ghi thẻ RFID để ghi dữ liệu cho phòng CTSV.

17.Ngày 26.07.2013 Phòng QTTB lắp thêm 01 bảng thông báo ở văn phòng Đoàn Thanh niên.

18.Ngày 26.07.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc sửa chữa máy lạnh phòng 207 nhà A do bị chảy nước.

19.Ngày 26.07.2013 Phòng QTTB liên hệ với đối tác về việc mua sắm một số đồ dùng, thiết bị cần thiết cho Phòng Trưởng phòng Đào tạo.