Skip to content Skip to navigation

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 21.12.2012 đến 27.12.2012

1. Ngày 18/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ anh Lê Văn Ngọc Thư viện yêu cầu bơm bình mực cho máy in Canon 2900 để phục vụ công tác sao in đề thi.

Ngày 24/12/2012 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

2. Ngày 19/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ anh Lưu Đức Phong phòng Đào tạo yêu cầu bơm bình mực cho máy in HP LaserJet P2035 để phục vụ công tác sao in đề thi.

Ngày 24/12/2012 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

3. Ngày 21/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị của ban Quản lý Cơ sở yêu cầu sửa chữa và bơm ga máy lạnh cho các phòng Chất lượng cao.

Ngày 24/12/2012 Phòng QTTB phối hợp với công ty Tín Trung tiến hành Bơm ga máy lạnh phòng Chất lượng cao

4. Ngày 24/12/2012 phòng QTTB phối hợp với ban Dữ liệu&Công nghệ Thông tin tiến hành bàn giao thiết bị âm thanh của 02 phòng máy Chất lượng cao.

5. Ngày 24/12/2012 phòng QTTB phối hợp với ban ban Quản lý Cơ sở tiến hành bàn giao thiết bị âm thanh của 06 phòng học Chất lượng cao.

6. Ngày 24/12/2012 phòng QTTB lên Đại học Quốc gia lấy công văn.

7. Ngày 25/12/2012 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban Dữ liệu&Công nghệ Thông tin yêu cầu cấp 02 điện thoại bàn.

Ngày 26/12/2012 phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

8. Ngày 24/12/2012 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Đào tạo yêu cầu cấp 03 điện thoại bàn.

Ngày 27/12/2012 phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

9. Ngày 18/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ anh Lê Văn Ngọc Thư viện yêu cầu thay 01 hộp mực cho máy photocopy FUJI XEROX 5010 để phục vụ công tác sao in đề thi.

Ngày 24/12/2012 phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

10. Ngày 22/12/2012 tiếp nhận và hỗ trợ vận chuyển 04 chuyến hàng thiết bị + vật tư cho Trung tâm Công nghệ Trực tuyến.

11. Ngày 25/12/2012 tiếp nhận và hỗ trợ vận chuyển 03 chuyến hàng thiết bị + vật tư cho Trung tâm Công nghệ Trực tuyến.

12. Ngày 21/12/2012 tiếp nhận thông tin từ anh Nguyễn Minh Linh phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ Đối ngoại yêu cầu cung cấp hộp mực FUJI XEROX 5070.

Ngày 25/12/2012 phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

13. Ngày 26/12/2012 phòng QTTB bàn giao 01 Switch Cisco + 01 thanh RAM của máy chủ cho anh Nguyễn Hạo Nhiên ban Dữ liệu&Công nghệ Thông tin.

14. Ngày 25/12/2012 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của anh Lê Văn Ngọc Thư viện yêu cầu cấp 02 điện thoại bàn.

Ngày 26/12/2012 phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

15. Ngày 26/12/2012 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Thí nghiệm Hệ thống Thông tin yêu cầu cấp 01 điện thoại bàn.

Ngày 27/12/2012 phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

16. Ngày 26/12/2012 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của chị Lê Thị Minh Phượng Phó trưỡng phòng Công tác Sinh viên yêu cầu sửa chữa máy tính. phòng QTTB đã yêu cầu phòng Công tác Sinh viên làm lại giấy đề nghị theo qui trình.

17. Ngày 26/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ cô Lê Ngô Thục Vi Phó trưởng phòng Đào tạo yêu cầu bơm bình mực cho máy in Canon 2900 và cấp 01 hộp mực mới.

Ngày 28/12/2012 phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

18. Ngày 26/12/2012 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của chị Trần Hạnh Xuân Thư ký khoa Công nghệ Phần mềm yêu cầu cấp 01 điện thoại bàn.

Ngày 27/12/2012 phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

19. Ngày 28/12/2012 phòng QTTB phối hợp với công ty Sao Mai tiếp hành bàn giao 01 máy photocopy FUJI XEROX CP cho cô Lê Ngô Thục Vi Phó phòng Đào tạo.

20. Ngày 21/12/2012 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Công tác Sinh Viên yêu cầu cấp 01 điện thoại bàn.

Ngày 27/12/2012 phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong..

21. Ngày 27/12/2012 phòng QTTB sắp sếp và bàn giao tủ hồ sơ + tủ nước: 04 cái cho phòng phó Hiệu trưởng Đinh Đức Anh Vũ.

22. Ngày 27/12/2012 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của thầy Đỗ Phúc Bí thư Đảng Ủy yêu cầu cấp 01 điện thoại bàn.

23. Ngày 28/12/2012 phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

24. Ngày 28/12/2012 phòng QTTB vận chuyển và sắp xếp hồ sơ cho Ban Quản lý Dự án.

25. Ngày 28/12/2012 phòng QTTB phối hợp với công ty Sao Mai và ban Quản lý Cơ sở kiểm tra máy chiếu phòng 107.

26. Ngày 28/12/2012 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở yêu cầu cấp 01 điện thoại bàn.

Ngày 02/01/2013 phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

27. Ngày 28/12/2012 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Bộ môn Toán Lý yêu cầu cấp 01 điện thoại bàn.

Ngày 02/01/2013 phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

28. Ngày 19/12/2012 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban Quản lý Cơ sở yêu cầu cung cấp vật tư + thiết bị điện.

29. Ngày 28/12/2012 phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

30. Ngày 28/12/2012 phòng QTTB bàn giao 02 tủ hồ sơ cho anh Nguyễn Trác Thức bí thư Văn phòng Đoàn.

31. Ngày 28/12/2012 phòng QTTB bàn giao 01 bàn làm việc + 01 ghế làm việc cho anh Đào Lộc Bình trợ lý ban Quản lý Cơ sở.

32. Ngày 28/12/2012 phòng QTTB bàn giao 01 tủ nước cho phòng Thanh tra Pháp chế- Đảm bảo Chất lượng.

33. Ngày 25/12/2012 lấy máy in từ ban Quản lý Dự án xuống phòng họp 112 phục vụ công tác đấu thầu.

34. Ngày 25/12/2012 phòng Quản trị Thiết bị phối hợp với ban Quản lý Dự án kiểm tra quá trình tắt của máy chiếu tại tòa nhà A và C.

35. Ngày 26/12/2012 phòng QTTB lên Đại học Quốc gia lấy công văn.

36. Ngày 26/12/2012 Phòng QTTB tiến hành kiểm kê, thông kê lại thiết bị trong kho.

37. Ngày 26/12/2012 Phòng QTTB tham gia phong trào thể thao mừng Đảng, mừng xuân.

1.      Ngày 18/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ anh Lê Văn Ngọc Thư viện yêu cầu bơm bình mực cho máy in Canon 2900 để phục vụ công tác sao in đề thi.

Ngày 24/12/2012 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

2.      Ngày 19/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ anh Lưu Đức Phong phòng Đào tạo yêu cầu bơm bình mực cho máy in HP LaserJet P2035 để phục vụ công tác sao in đề thi.

Ngày 24/12/2012 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

3.      Ngáy 21/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị của ban Quản lý Cơ sở yêu cầu sửa chữa và bơm ga máy lạnh cho các phòng Chất lượng cao.

Ngày 24/12/2012 Phòng QTTB phối hợp với công ty Tín Trung tiến hành Bơm ga máy lạnh phòng Chất lượng cao

4.      Ngày 24/12/2012 phòng QTTB phối hợp với ban Dữ liệu&Công nghệ Thông tin tiến hành bàn giao thiết bị âm thanh của 02 phòng máy Chất lượng cao.

5.      Ngày 24/12/2012 phòng QTTB phối hợp với ban ban Quản lý Cơ sở tiến hành bàn giao thiết bị âm thanh của 06 phòng học Chất lượng cao.

6.      Ngày 24/12/2012 phòng QTTB lên Đại học Quốc gia lấy công văn.

7.      Ngày 25/12/2012 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban Dữ liệu&Công nghệ Thông tin yêu cầu cấp 02 điện thoại bàn.

Ngày 26/12/2012 phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

8.      Ngày 24/12/2012 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Đào tạo yêu cầu cấp 03 điện thoại bàn.

Ngày 27/12/2012 phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

9.      Ngày 18/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ anh Lê Văn Ngọc Thư viện yêu cầu thay 01 hộp mực cho máy photocopy FUJI XEROX 5010 để phục vụ công tác sao in đề thi.

Ngày 24/12/2012 phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

10. Ngày 22/12/2012 tiếp nhận và hỗ trợ vận chuyển 04 chuyến hàng thiết bị + vật tư cho Trung tâm Công nghệ Trực tuyến.

11. Ngày 25/12/2012 tiếp nhận và hỗ trợ vận chuyển 03 chuyến hàng thiết bị + vật tư cho Trung tâm Công nghệ Trực tuyến.

12. Ngày 21/12/2012 tiếp nhận thông tin từ anh Nguyễn Minh Linh phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ Đối ngoại yêu cầu cung cấp hộp mực FUJI XEROX 5070.

Ngày 25/12/2012 phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

13. Ngày 26/12/2012 phòng QTTB bàn giao 01 Switch Cisco + 01 thanh RAM của máy chủ cho anh Nguyễn Hạo Nhiên ban Dữ liệu&Công nghệ Thông tin.

14. Ngày 25/12/2012 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của anh Lê Văn Ngọc Thư viện  yêu cầu cấp 02 điện thoại bàn.

Ngày 26/12/2012 phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

15. Ngày 26/12/2012 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Thí nghiệm Hệ thống Thông tin yêu cầu cấp 01 điện thoại bàn.

Ngày 27/12/2012 phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

16. Ngày 26/12/2012 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của chị Lê Thị Minh Phượng Phó trưỡng phòng Công tác Sinh viên yêu cầu sửa chữa máy tính. phòng QTTB đang giải quyết.

17. Ngày 26/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ cô Lê Ngô Thục Vi Phó trưởng phòng Đào tạo  yêu cầu bơm bình mực cho máy in Canon 2900 và cấp 01 hộp mực mới.

Ngày 28/12/2012 phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

18. Ngày 26/12/2012 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của chị Trần Hạnh Xuân Thư ký khoa Công nghệ Phần mềm yêu cầu cấp 01 điện thoại bàn.

Ngày 27/12/2012 phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

19. Ngày 28/12/2012 phòng QTTB phối hợp với công ty Sao Mai tiếp hành bàn giao 01 máy photocopy FUJI XEROX CP cho cô Lê Ngô Thục Vi Phó phòng Đào tạo.

20. Ngày 21/12/2012 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Công tác Sinh Viên yêu cầu cấp 01 điện thoại bàn.

Ngày 27/12/2012 phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong..

21. Ngày 27/12/2012 phòng QTTB sắp sếp và bàn giao tủ hồ sơ + tủ nước: 04 cái cho phòng phó Hiệu trưởng Đinh Đức Anh Vũ.

22. Ngày 27/12/2012 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của thầy Đỗ Phúc Bí thư Đảng Ủy yêu cầu cấp 01 điện thoại bàn.

23. Ngày 28/12/2012 phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

24. Ngày 28/12/2012 phòng QTTB vận chuyển và sắp xếp hồ sơ cho Ban Quản lý Dự án.

25. Ngày 28/12/2012 phòng QTTB phối hợp với công ty Sao Mai và ban Quản lý Cơ sở kiểm tra máy chiếu phòng 107.

26. Ngày 28/12/2012 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở yêu cầu cấp 01 điện thoại bàn.

Ngày 02/01/2013 phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

27. Ngày 28/12/2012 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Bộ môn Toán Lý yêu cầu cấp 01 điện thoại bàn.

Ngày 02/01/2013 phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

28. Ngày 19/12/2012 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban Quản lý Cơ sở yêu cầu cung cấp vật tư + thiết bị điện.

29. Ngày 28/12/2012 phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

30. Ngày 28/12/2012 phòng QTTB bàn giao 02 tủ hồ sơ cho anh Nguyễn Trác Thức bí thư Văn phòng Đoàn.

31. Ngày 28/12/2012 phòng QTTB bàn giao 01 bàn làm việc + 01 ghế làm việc cho anh Đào Lộc Bình trợ lý ban Quản lý Cơ sở.

32. Ngày 28/12/2012 phòng QTTB bàn giao 01 tủ nước cho phòng Thanh tra Pháp chế- Đảm bảo Chất lượng.

33. Ngày 25/12/2012 lấy máy in từ ban Quản lý Dự án xuống phòng họp 112 phục vụ công tác đấu thầu.

34. Ngày 25/12/2012 phòng Quản trị Thiết bị phối hợp với ban Quản lý Dự án kiểm tra quá trình tắt của máy chiếu tại tòa nhà A và C.

35. Ngày 26/12/2012 phòng QTTB lên Đại học Quốc gia lấy công văn.

36. Ngày 26/12/2012 Phòng QTTB tiến hành kiểm kê, thông kê lại thiết bị trong kho.

37. Ngày 26/12/2012 Phòng QTTB tham gia phong trào thể thao mừng Đảng, mừng xuân.