Skip to content Skip to navigation

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 16.11.2012 đến 23.11.2012

1. Ngày 19/11/2012 bàn giao 03 bộ máy tính đã sửa chữa mainboard cho khoa Kỹ thuật Máy tính.

2. Ngày 19/11/2012 theo chỉ đạo của Ban Giám Hiệu kiểm tra và sắp xếp phòng Phó Hiệu trưởng Đinh Đức Anh Vũ, đã cấp 01 ổ cắm điện 03lỗ x 03ổ, thay và gắn lại bảng tên.

3. Ngày 19/11/2012 bàn giao cho anh Lê Văn Ngọc Thư viện 01 bàn làm việc. 

4. Ngày 19/11/2012 bàn giao cho Văn phòng Đoàn 02 ổ cắm điện 03lỗ x 03ổ. 

5. Ngày 19/11/2012 tiếp nhận thông tin từ anh Đào Đức Cơ Ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin yêu cầu cấp 01 CP 50A do bị cháy của phòng THCB3. 

Ngày 21/11/2012 Phòng Quản trị Thiết bị đã giải quyết và bàn giao xong.

6.Ngày 19/11/2012 tiếp nhận thông tin từ anh Lê Đức Thịnh khoa Mạng Máy tính &Truyền thông yêu cầu cấp 03 bộ máy tính để bàn phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

 Ngày 21/11/2012 Phòng Quản trị Thiết bị đã giải quyết và bàn giao xong.

7.Ngày 19/11/2012 tiếp nhận thông tin từ Văn phòng Đoàn yêu cầu sửa chữa màn hình Samsung 740N.

 Phòng Quản trị Thiết bị đang tiến hành giải quyết.

8. Ngày 20/11/2012 tiếp nhận thông tin từ Văn phòng Đoàn yêu cầu cấp 01 hộp mực máy in Canon LBP 3300 và 01 hộp mực máy in Canon LBP 2900.

Ngày 26/11/2012 Phòng Quản trị Thiết bị đã giải quyết và bàn giao xong.

9.Ngày 20/11/2012 tiếp nhận thông tin từ Bộ môn Toán Lý yêu cầu cấp 02 bộ máy tính cho giảng viên của bộ môn.

 Ngày 21/11/2012 Phòng Quản trị Thiết bị đã giải quyết và bàn giao xong.

1   10.  Ngày 20/11/2012 tiếp nhận thông tin từ Bộ môn Toán Lý yêu cầu cấp 01 tủ hồ sơ.

       Phòng Quản trị Thiết bị đang tiến hành giải quyết.

     11. Ngày 20/11/2012 tiếp nhận thông tin từ Bộ môn Toán Lý yêu cầu cấp 01 máy scan để lưu trữ văn bản điện tử.

       Phòng Quản trị Thiết bị đang tiến hành giải quyết.

1   12.  Ngày 22/11/2012 tiếp nhận thông tin từ cô Nguyễn Hoàng Tú Anh Trưởng phòng Tổ chức Hành chính yêu cầu cấp 01 máy tính.

Phòng Quản trị Thiết bị đã giải quyết và bàn giao xong trong ngày.

13. Ngày 23/11/2012 Phòng Quản trị Thiết bị phối hợp với công ty Bình Đông tiến hành bàn giao 02 kệ trưng bày sách báo và 02 bàn trưng bày tra cứu từ điển cho Thư viện.