Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 17.6.2013 đến 23.6.2013

1.Ngày 17.6.2013 Phòng QTTB kiểm kê tài sản trong kho.

2.Ngày 17.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Tổ chức Hành chính về việc sửa chữa xe ô tô 04 chỗ để phục vụ công tác hàng ngày.

3.Ngày 17.6.2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực máy Photocopy 2010 cho Thư viện.

4.Ngày 17.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Trung tâm Công nghệ Đào tạo trực tuyến việc cần cấp công cụ chuyển đổi tín hiệu từ cổng VGA sang cổng AV, S-VIDEO.

5.Ngày 17.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc cần mua 05 ổ khóa mới và 04 cặp path móc khóa cửa.

6.Ngày 17.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS về việc cần bảo trì máy lạnh tại phòng H201.

7.Ngày 18.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận thiết bị từ Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin.

8.Ngày 18.6.2013 Phòng QTTB phối hợp với Ban Quản lý Cơ sở và Công ty Cổ phần Thiết bị PCCC Sài Gòn kiểm tra các thiết bị PCCC.

9.Ngày 18.6.2013 Phòng QTTB phối hợp với đơn vị bảo hành máy lạnh Phòng Lab tầng Kỹ thuật, Khoa Kỹ thuật máy tính và phòng điều khiển trung tâm.

10.Ngày 18.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Phòng Công tác Sinh viên về việc mua 01 máy in kim khổ A3.

11.Ngày 19.6.2013 Phòng QTTB liên hệ với Công ty Samsung về việc bảo trì Phòng điều khiển trung tâm.

12.Ngày 19.6.2013 Phòng QTTB liên hệ với đối tác về việc mua sắm trang thiết bị phomg2 ELAB.

13.Ngày 19.6.2013 Phòng QTTB mua sắm thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ cho kỳ tuyển sinh Đại học.

14.Ngày 20.06.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Công tác Sinh viên về việc cần thay 01 ổ cứng và nâng cấp RAM cho máy laptop L421.

15.Ngày 20.06.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Đào tạo Đại học về việc cần thay mực in HP Laser P2015dn.

16.Ngày 20.06.2013 Phòng QTTB trình Đại học Quốc gia tờ trình mua sắm trang thiết bị Phòng ELAB.

17.Ngày 21.06.2013 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin cần cung cấp các bằng chứng về việc mua sắm các vật dụng, thiết bị phòng Y tế.

18.Ngày 21.06.2013 Phòng QTTB bàn giao Văn phòng phẩm, Thùng sắt đựng bài thi phục vụ cho kỳ tuyển sinh Đại học cho Phòng Đào tạo Đại học.

19.Ngày 21.06.2013 Phòng QTTB tổ chức mở thầu, đóng thầu, chấm thầu gói thầu cung cấp lắp đặt trang thiết bị nâng cao năng lực nghiên cứu cho Phòng Thí nghiệm Truyền thông Đa phương tiện.

20.Ngày 21.06.2013 Phòng QTTB cung cấp các bằng chứng bằng văn bản cho Phòng Công tác Sinh viên về việc thành lập Phòng Y tế.