Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 17.3.2014 đến 23.3.2014

1. Ngày 17/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của ban Quản lý Cơ sở yêu cầu thây CB phòng C205.

2. Ngày 17/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Tổ chức Hành chính yêu cầu sửa máy photocopy.

3. Ngày 17/3/2014 phòng QTTB nhận bàn giao 59 ghế của phòng Công tác Sinh viên.

4. Ngày 17/3/2014 phòng QTTB mua trang thiết bị điện lắp đặt quạt cho nhà vệ sinh.

5. Ngày 17/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị yêu cầu bơm mực của phòng Thí nghiệm Đa phương tiện.

6. Ngày 17/3/2014 phòng QTTB bàn giao hộp mực HP LaserJet M1005 cho phòng SĐH-KHCN&QHĐN.

7. Ngày 18/3/2014 phòng QTTB lắp đặt quạt phòng vệ sinh tầng kỹ thuật nhà A.

8. Ngày 18/3/2014 phòng QTTB sửa máy photocopy phòng Tổ chức Hành chính A105.

9. Ngày 18/3/2014 phòng QTTB quyết toán bảo trì máy lạnh với phỏng Kế hoạch Tài chính A110.

10. Ngày 18/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị sửa xe 07 chỗ của phòng Tổ chức Hành chính.

11. Ngày 18/3/2014 phòng QTTB kiểm tra máy bơm nước nhà A.

12. Ngày 19/3/2014 phòng QTTB bàn giao 02 ổ cắm điện 03 chấu dài 05m cho ban Quản lý Cơ sở.

13. Ngày 19/3/2014 phòng QTTB dọn kho tầng kỹ thuật A210.

14. Ngày 19/3/2014 phòng QTTB lắp đặt quạt phòng vệ sinh tầng 2 nhà A.

15. Ngày 19/3/2014 phòng QTTB khảo sát lắp đặt âm thanh cho 06 phòng máy.

16. Ngày 19/3/2014 phòng QTTB thay Timer đổi chiều cho máy bơm nước nhà A.

17. Ngày 19/3/2014 phòng QTTB phối hợp với phòng DL&CNTT sửa Block máy lạnh phòng C307.

18. Ngày 19/3/2014 phòng QTTB bàn giao hộp mực HP LaserJet 1020 cho phòng Thí nghiệm Đa phương tiện.

19. Ngày 19/3/2014 phòng QTTB bàn giao tủ sắt cho bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.

20. Ngày 19/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận yêu cầu sửa chữa máy in Canon 3300 của Văn phòng Đoàn.

21. Ngày 19/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận yêu cầu cấp kềm mạng cho Phòng DL&CNTT.

22. Ngày 19/3/2014 Phòng QTTB quyết toán lắp đặt hệ thống âm thanh với phòng Kế hoạch Tài chính.

23. Ngày 19/3/2014 Phòng QTTB quyết toán sửa chữa máy lọc nước với phòng Kế hoạch Tài chính.

24. Ngày 20/3/2014 Phòng QTTB dọn kho 212.

25. Ngày 20/3/2014 Phòng QTTB tiếp nhận 02 thùng cable mạng AMP Krone Cat6 của công ty dịch vụ.

26. Ngày 20/3/2014 Phòng QTTB bàn giao 02 thùng cable mạng AMP Krone Cat6 cho phòng DL&CNTT.

27. Ngày 21/3/2014 Phòng QTTB bảo hành đồng hồ điện 120A của ban Quản lý Cơ sở.

28. Ngày 21/3/2014 Phòng QTTB lắp đặt và niêm phong đồng hồ điện căn tin.

29. Ngày 21/3/2014 Phòng QTTB bàn giao Switch 24 port (đã qua sử dụng) cho Thư viện.

30. Ngày 22/3/2014 Phòng QTTB dọn kho 217.

31. Ngày 22/3/2014 Phòng QTTB gọi công ty điện lực xử lý sự cố trạm điện nhà A