Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 17.02.2014 đến 23.02.2014

1.Ngày 17.02.2014 Phòng QTTB tiến hành thay 04 bộ xả bồn tiều nhà A.

2.Ngày 17.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS v/v sửa máy in HP LaserJet M1522nf

3.Ngày 17.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS v/v cấp 20kg vôi để khử trùng

4.Ngày 17.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS v/v sửa máy chiếu phòng C215

5.Ngày 17.02.2014 Phòng QTTB kiểm tra các nhà vệ sinh nhà A, có 50 bóng đèn 3U 14W bị cháy.

6.Ngày 17.02.2014 Phòng QTTB sửa chữa hệ thống điện của kho phòng TCHC

7.Ngày 17.02.2014 Phòng QTTB bàn giao máy nước nóng lạnh cho phòng TCHC

8.Ngày 17.02.2014 Phòng QTTB phối hợp với công ty Bình Đông, kiểm tra khóa tủ phòng TCHC

9.Ngày 17.02.2014 Phòng QTTB kiểm tra máy chiếu phòng C215

10.Ngày 17.02.2014 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp sửa chữa nhà vệ sinh Văn phòng Đoàn và kiểm tra hệ thống nước nhà vệ sinh nữ tầng 3 nhà C.

11.Ngày 18.02.2014 Phòng QTTB thay máy chiếu phòng C215, gửi máy chiếu về cho công ty bảo hành

12.Ngày 18.02.2014 Phòng QTTB liên hệ nhà cung cấp sửa máy in đa năng HP LaserJet 1522dnf của phòng thầy Đảm

13.Ngày 18.02.2014 Phòng QTTB bàn giao máy lạnh phòng C109 cho ban QLCS.

14.Ngày 18.02.2014 Phòng QTTB liên lạc với đối tác lên kế hoạch bảo trì máy lạnh nhà C.

15.Ngày 18.02.2014 Phòng QTTB bàn giao 20 kg vôi bột cho ban QLCS

16.Ngày 18.02.2014 Phòng QTTB bàn giao pin (25 viên pin CR, 20 pin AAA) cho ban QLCS

17.Ngày 18.02.2014 Phòng QTTB bàn giao 02 hộp mực cho phòng TCHC

18.Ngày 18.02.2014 Phòng QTTB nhận bàn giao 10 Camera của phòng Thí nghiệm Đa phương tiện.

19.Ngày 18.02.2014 Phòng QTTB bàn giao 10 Camera cho phòng DL&CNTT

20.Ngày 18.02.2014 Phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ sửa máy lọc nước tầng 2 nhà C.

21.Ngày 18.02.2014 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp mua dây VGA 25m cho phòng Thí nghiệm Đa phương tiện

22.Ngày 19.02.2014 Phòng QTTB Thay dây VGA máy chiếu 25m + đầu chuyển + dây VGA 1m phòng Thí nghiệm Đa phương tiện

23.Ngày 19.02.2014 Phòng QTTB phối hợp bảo trì máy lạnh phòng C110, C111, C101, C102

24.Ngày 19.02.2014 Phòng QTTB phối hơp với công ty Hồng Tài đo đạc và khảo sát nâng cấp nhà vệ sinh nhà C.

25.Ngày 19.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng DL & CNTT v/v cấp Rivel 3 ly (1kg), Rivel 5 ly (1kg), 1 cái Mainboard máy Dell (PM A120), 1 thanh Ram 2GB máy Acer (PM C111)

26.Ngày 19.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS v/v lắp bảng tên cho nhà vệ sinh mới nhà C

27.Ngày 19.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS v/v thay thế 01 bồn cầu khu vệ sinh nhà A

28.Ngày 19.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Thư viện v/v Cấp 01 Drum, 01 bình mực photocopy và 01 bình mực Canon L11121E

29.Ngày 20.02.2014 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp bảo trì máy lọc nước sinh viên tại nhà A & C

30.Ngày 20.02.2014 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp bảo trì máy lạnh phòng C201, C202, C204, C301, C302, C304, C310

31.Ngày 20.02.2014 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp bơm hộp mực của Thư viện

32.Ngày 20.02.2014 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp sửa máy tính Dell Vostro

33.Ngày 20.02.2014 Phòng QTTB làm việc với công ty FPT về việc bảo hành máy tính Acer

34.Ngày 20.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị mua 10 viên pin 12V từ Ban QLCS

35.Ngày 20.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin từ phòng TCHC về việc cửa ra vào bị hỏng

36.Ngày 20.02.2014 Phòng QTTB phối hợp sửa cửa ra vào cho phòng TCHC

37.Ngày 20.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị mua 29 ổ khóa nhỏ của phòng DL&CNTT

38.Ngày 20.02.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị thiết kế đường dây điện và gắn CP tép phòng C111 của phòng DL&CNTT

39.Ngày 21.02.2014 Phòng QTTB kiểm tra nhà vệ sinh nhà A&C

40.Ngày 21.02.2014 Phòng QTTB thay 03 bộ xả bồn tiểu nhà A (lầu 1: 02 cái, trệt 01 cái).

41.Ngày 21.02.2014 Phòng QTTB làm chìa khóa cho phòng TCHC

42.Ngày 21.02.2014 Phòng QTTB tách đường dây điện máy lạnh phòng C111 vì quá tải theo yêu cầu của phòng DL&CNTT.

43.Ngày 21.02.2014 Phòng QTTB bảo trì máy lạnh phòng 303, 309, 307, 207