Skip to content Skip to navigation

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 14.12.2012 đến 21.12.2012

1.Ngày 17/12/2012 phòng QTTB bàn giao phòng 104 (phòng Tổ chức Hành chính cũ) cho Văn phòng Đoàn.

2.Ngày 17/12/2012 phòng QTTB bàn giao phòng 102 (phòng QTTB cũ) cho ban Quản lý Cơ sở.

3.Ngày 18/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ anh Lê Văn Ngọc Thư viện yêu cầu cấp 01 bình mực cho máy photocopy FUJI XEROX 5010 để phục vụ công tác sao in đề thi.

Ngày 19/12/2012 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

4.Ngày 18/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ anh Lưu Đức Phong phòng Đào tạo yêu cầu cấp 01 bình mực cho máy photocopy RICOH 2590 để phục vụ công tác sao in đề thi.

Ngày 19/12/2012 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

5.Ngày 18/12/2012 Phòng QTTB phối hợp với công ty Bình Đông bàn giao tủ thư (32 ngăn) cho phòng Tổ chức Hành chính.

6.Ngày 18/12/2012 Phòng QTTB tiếp nhận 01 tủ locker thép (18 ngăn) của phòng Tổ chức Hành chính. Phòng QTTB bàn giao lại tủ locker thép trên cho Văn phòng Công đoàn.

7.Ngày 19-21/12/2012 Phòng QTTB phối hợp ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin, ban Quản lý Cơ sở và công ty Cộng Hưởng lắp đặt hệ thống âm thanh cho 06 phòng học, 02 phòng máy Chất lượng cao.

8.Ngày 19/12/2012 Phòng QTTB tiến hành bàn giao 50 máy tính ACER và 01 tổng đài Panasonic cho ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin.

9.Ngày 19/12/2012 Phòng QTTB tiến hành bàn giao thiết bị (Ram: 41 thanh, HDD: 10 ổ và 01 Switch Cisco) cho ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin.

10. Ngày 20/12/2012 Phòng QTTB tiến hành bàn giao thiết bị mạng (HDD IBM 2TB: 12 ổ, cable Krone CAT6: 05 thùng, SAS Connectivity Card: 03 cái, Disk Storage Module: 02 cái, SAS RAID Controller Module: 02 cái) cho ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin.

11. Ngày 20/12/2012 Phòng QTTB tiến hành bàn giao cho Khoa Mạng máy tính & Truyền thông 01 máy in HP LaserJet P1505 (đã qua sử dụng).

12. Ngày 21/12/2012 Phòng QTTB tiến hành dời máy lạnh (đã qua sử dụng) cho tổ lái xe.

13. Ngày 21/12/2012 Phòng QTTB phối hợp với Ban Quản lý Cơ sở và công ty Tín Trung kiểm tra máy lạnh các phòng máy Chất lượng cao.

14. Ngày 21/12/2012 Phòng QTTB tiếp nhận 80 bộ máy tính + bàn ghế của Trung tâm Công nghệ Trực tuyến. Phòng QTTB bàn giao lại các thiết bị trên cho Ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin.