Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 10.3.2014 đến 16.3.2014

1. Ngày 10/3/2014 phòng QTTB gắn quạt trần toilet nhà A.

2. Ngày 10/3/2014 phòng QTTB phúc đáp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng họp trực tuyến.

3. Ngày 10/3/2014 phòng QTTB dấu nối đường điện cho các toilet nhà A.

4. Ngày 10/3/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ kiểm tra máy lọc nước công nghiệp nhà C.

5. Ngày 10/3/2014 phòng QTTB kiểm tra và phối hợp với công ty dịch vụ sửa chữa 02 máy tính để bàn phòng A120 theo yêu cầu của phòng DL&CNTT..

6. Ngày 10/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận yêu cầu của Văn phòng Đoàn yêu cầu thay CB 30A và sửa máy lạnh phòng D103.

7. Ngày 10/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận yêu cầu của khoa MMT&TT yêu cầu sửa máy lạnh phòng C209.

8. Ngày 10/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận yêu cầu của Phòng DL&CNTT yêu cầu sửa chữa 01 máy tính để bàn phòng A120.

9. Ngày 10/3/2014 phòng QTTB bàn giao 100 đầu mạng RJ45 cho phòng DL&CNTT.

10. Ngày 10/3/2014 phòng QTTB bàn giao hộp mực HP LaserJet 4015x (64A) cho phòng SĐH-KHCN&QHĐN (phòng A127).

11. Ngày 10/3/2014 phòng QTTB xuất kho phòng A217 hai switch (đã qua sử dụng) để bàn giao cho các đơn vị.

12. Ngày 11/3/2014 phòng QTTB điều chỉnh Remote máy lạnh phòng C111.

13. Ngày 11/3/2014 phòng QTTB xử lý bồn lavabo nhà vệ sinh nữ bị nghẹt gần A115.

14. Ngày 11/3/2014 phòng QTTB bàn giao bảng viết lông (k/t: 2.5m x 1.2m) cho khoa KHMT.

15. Ngày 11/3/2014 phòng QTTB bàn giao 02 bàn máy tính 2 chỗ ngồi cho phòng DL&CNTT.

16. Ngày 11/3/2014 phòng QTTB bàn giao 01 tủ đựng thiết bị cho phòng DL&CNTT.

17. Ngày 11/3/2014 phòng QTTB bàn giao CB30A cho VP Đoàn.

18. Ngày 11/3/2014 phòng QTTB thay tụ máy lạnh block cho VP Đoàn phòng D103.

19. Ngày 11/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng DL&CNTT yêu cầu cấp thiết bị mạng và điện.

20. Ngày 11/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận yêu cầu bơm mực cho máy in HP LaserJet 1005 của phòng SĐH.

21. Ngày 11/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của ban QLCS yêu cầu thay công tơ điện lớn cho căn tin.

22. Ngày 12/3/2014 Phòng QTTB tiếp nhận yêu cầu làm thẻ sinh viên của phòng Công tác Sinh viên.

23. Ngày 12/3/2014 Phòng QTTB làm việc với công ty dịch vụ về việc sửa chữa máy tính của phòng DL&CNTT.

24. Ngày 12/3/2014 Phòng QTTB nhận bàn giao 02 camera bảo hành của công ty dịch vụ.

25. Ngày 12/3/2014 Phòng QTTB bàn giao 02 camera IP Wansview cho phòng DL&CNTT.

26. Ngày 12/3/2014 Phòng QTTB kiểm tra hệ thống điện cho Văn phòng Đoàn Thanh niên.

27. Ngày 13/3/2014 Phòng QTTB sửa điện phòng D103.

28. Ngày 13/3/2014 Phòng QTTB sửa máy lạnh phòng D103.

29. Ngày 14/3/2014 Phòng QTTB bàn giao 60 ghế xếp simili cho phòng Công tác Sinh viên.

30. Ngày 14/3/2014 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Thông tin yêu cầu cấp tủ thiết bị.