Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 08.7.2013 đến 14.7.2013

1.Ngày 08.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Thư viện về việc lắp path và ổ khóa cửa.

2.Ngày 08.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Tổ chức Hành chính về việc cấp 04 ghế ngồi.

3.Ngày 08.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc bảo trì và sửa chữa máy Cassette.

4.Ngày 08.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc gắn các bảng tên mới thay cho các bảng tên cũ không còn phù hợp.

5.Ngày 08.7.2013 Phòng QTTB liên lạc với đối tác về việc làm bảng tên mika cho các phòng tại nhà C.

6.Ngày 08.7.2013 Phòng QTTB liên lạc với đối tác về việc lắp ráp máy lạnh cho tòa nhà Văn phòng Đoàn Thanh niên.

7.Ngày 08.7.2013 Phòng QTTB liên lạc với đối tác về việc mua sắm thiết bị phục vụ công tác giảng dạy cho Trung tâm Công nghệ Đào tạo Trực tuyến.

8.Ngày 08.7.2013 Phòng QTTB tổ chức lễ đóng mở thầu gói thầu cung cấp lắp đặt trang thiết bị nâng cao năng lực nghiên cứu Phòng Thí nghiệm truyền thông đa phương tiện.

9.Ngày 09.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Kế hoạch Tài chính về việc bơm mực cho máy in HP Laser Jet M1522nf.

10.Ngày 09.7.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ lắp đặt máy lạnh cho tòa nhà Văn phòng Đoàn Thanh niên.

11.Ngày 09.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận máy Cassette cần đi bảo trì từ Ban Quản lý Cơ sở.

12.Ngày 09.7.2013 Phòng QTTB liên hệ với đối tác về việc bảo trì, sửa chữa máy Cassette phục vụ công tác giảng dạy

13.Ngày 09.07.2013 Phòng QTTB bàn giao 04 ghế ngồi mặt nhựa màu xanh cho Phòng Tổ chức Hành chính.

14.Ngày 09.07.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp và trung tâm Công nghệ Đào tạo trực tuyến lắp đặt dây tín hiệu S-VIDEO để phục vụ công tác giảng dạy Cao học.

15.Ngày 10.07.2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực HP Laser Jet M1522nf cho phòng Kế hoạch Tài chính.

16.Ngày 10.07.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Trung tâm Công nghệ Đào tạo Trực tuyến về việc trang bị 01 sợi dây nối USB và 01 sợi dây tín hiệu S-VIDEO.

17.Ngày 11.07.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp về việc bảo trì máy nước nóng lạnh ở nhà Đoàn Thanh niên.

18.Ngày 11.07.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp về việc báo giá các thiết bị PCCC.

19.Ngày 11.07.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Phòng Công tác Sinh viên về việc mượn máy in kim để in giấy chứng nhận học bổng.

20.Ngày 11.07.2013 Phòng QTTB bàn giao máy in kim cho Phòng Công tác Sinh viên.

21.Ngày 12.07.2013 Phòng QTTB phối hợp với Ban Quản lý Cơ sở lắp path và ổ khóa tại nhà A phục vụ cho công tác chấm bài thi Đại học.

22.Ngày 12.07.2013 Phòng QTTB bàn giao thiết bị điện, thiết bị kết nối cho Trung tâm Công nghệ Đào tạo trực tuyến.