Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 07.4.2014 đến 13.4.2014

 1. Ngày 07/4/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ làm vệ sinh 60 ghế nệm nhà A (A217).
 2. Ngày 07/4/2014 phòng QTTB làm hệ thống điện cho âm thanh phòng C307, C309, C310.
 3. Ngày 07/4/2014 phòng QTTB lắp ổ cắm điện cho âm thanh phòng C111.
 4. Ngày 07/4/2014 phòng QTTB thay pin đồng hồ cho phòng thầy Hiệu trưởng (A115).
 5. Ngày 07/4/2014 phòng QTTB lắp laphông nhà A khắc phục sự cố do mưa gây ra.
 6. Ngày 07/4/2014 phòng QTTB kiểm tra hệ thống mai che (đường đi bộ) giữa nhà A&C do sự cố mưa gây ra.
 7. Ngày 08/4/2014 phòng QTTB kiểm tra máy lạnh nhà A (114, 116, 118, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 101, 102) do cháy cầu chì cụm Block máy lạnh Samsung.
 8. Ngày 08/4/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ lắp đặt âm thanh phòng C211, C212, A217.
 9. Ngày 08/4/2014 phòng QTTB cắt đề can tại các phòng học Chất lượng cao nhà A.
 10. Ngày 08/4/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ thay cầu chì bảo vệ pha máy lạnh Samsung nhà A.
 11. Ngày 08/4/2014 phòng QTTB bàn giao card mạng rời + đồng hồ cho Thư viện nhà A.
 12. Ngày 08/4/2014 phòng QTTB kiểm tra toilet nhà A&C, sửa toilet nhà C.
 13. Ngày 08/4/2014 phòng QTTB bàn giao 10 dây cable VGA 1.8m cho ban QLCS.
 14. Ngày 08/4/2014 phòng QTTB lắp đồng hồ treo tường cho Thư viện nhà A.
 15. Ngày 08/4/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của ban QLCS thay dây VGA phòng C205.
 16. Ngày 08/4/2014 phòng QTTB lắp đồng hồ treo tường cho phòng A106.
 17. Ngày 09/4/2014 phòng QTTB thay dây VGA phòng C205.
 18. Ngày 09/4/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng DL&CNTT yêu cầu thay CB tép 60A phòng C110.
 19. Ngày 09/4/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của ban QLCS sửa dây lavabo nhà vệ sinh nam tầng 3 tòa nhà A.
 20. Ngày 09/4/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị về việc cấp CPU máy tính từ phòng Đào tạo.
 21. Ngày 09/4/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của ban QLCS về việc thay thế, sửa chữa các thiết bị điện nước bị hỏng nhà A&C.
 22. Ngày 09/4/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của ban QLCS về việc gia cố, lắp lại mái tôn trên nóc nhà A .
 23. Ngày 09/4/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của ban QLCS về việc lắp đặt lại nắp che cho máy bơm để tránh mất trộm và hư hỏng.
 24. Ngày 09/4/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng CTSV về việc in 05 thẻ sinh viên.
 25. Ngày 09/4/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cấp 06 cặp pin sạc AA, 02 bàn sạc và 04 cục pin sạc 9v Camelion.
 26. Ngày 09/4/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng DL&CNTT về việc thay mainboard của máy server phòng máy C202.
 27. Ngày 10/4/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng CTSV về việc in 03 thẻ sinh viên bị mất.
 28. Ngày 10/4/2014 phòng QTTB gắn lịch cho phòng Phó Hiệu trường A109.
 29. Ngày 10/4/2014 phòng QTTB mua 20 kg vôi theo yêu cầu của ban QLCS.
 30. Ngày 10/4/2014 phòng QTTB kiểm tra dây VGA phòng C306.
 31. Ngày 10/4/2014 phòng QTTB lắp đặt điện cho hệ thống âm thanh theo yêu cầu của phòng DL&CNTT.
 32. Ngày 10/4/2014 phòng QTTB kiểm tra nắp che máy bơm nhà C theo yêu cầu của ban QLCS.
 33. Ngày 10/4/2014 phòng QTTB kiểm tra các thiết bị điện nước nhà C theo yêu cầu của ban QLCS.
 34. Ngày 11/4/2014 phòng QTTB thay nắp che máy bơm nhà C.
 35. Ngày 11/4/2014 phòng QTTB bàn giao 08 máy casset (03 máy JVC và 05 máy Sony) cho ban QLCS.
 36. Ngày 11/4/2014 phòng QTTB bàn giao 02 máy tính FPT Elead cho phòng Đào tạo.
 37. Ngày 11/4/2014 phòng QTTB bàn giao 01 máy tính FPT Elead cho phòng DL&CNTT.
 38. Ngày 11/4/2014 phòng QTTB thu hồi 02 máy tính Delux từ phòng Đào tạo.
 39. Ngày 11/4/2014 phòng QTTB thu hồi 01 máy tính FPT Elead cho phòng DL&CNTT.
 40. Ngày 11/4/2014 phòng QTTB thay nắp máy bơm nhà C.
 41. Ngày 11/4/2014 phòng QTTB kiểm tra toilet nhà C, thông bồn lavabo bị nghẹt.