Skip to content Skip to navigation

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 07.12.2012 đến 14.12.2012

1. Ngày 10/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ anh Hoàng Mạnh Hiển phòng Công tác Sinh viên yêu cầu bơm mực cho máy in HP LaserJet P2055dn.

Ngày 11/12/2012 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

2. Ngày 07/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ chị Trần Thị Tường Vi phòng Công tác Sinh viên yêu cầu sửa chữa mainboard máy tính.

Ngày 10/12/2012 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

3. Ngày 10/12/2012 tiếp nhận thông tin từ anh Bùi Văn Chương lái xe phòng Tổ chức Hành chính yêu cầu mua 02 vỏ xe 04 chỗ biển số 51A-0755.

Ngày 10/12/2012 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

4. Ngày 28/11/2012 tiếp nhận thông tin từ thầy Trần Bá Nhiệm khoa Mạng máy tính & Truyền thông yêu cầu sửa chữa máy lạnh phòng 321.

Ngày 10/12/2012 phòng QTTB phối hợp với công ty Samsung đã giải quyết xong.

5. Ngày 10/12/2012 tiếp nhận thông tin từ thầy Đào Lộc Bình trợ lý ban Quản lý Cơ sở yêu cầu sửa máy chiếu phòng học 204 và lắp đặt máy chiếu phòng 107 (bảo hành).

Ngày 11/12/2012 Phòng Quản trị Thiết bị phối hợp với công ty Sao Mai đã giải quyết và bàn giao cho anh Nguyễn Quốc Phong ban Quản lý Cơ sở xong.

6. Ngày 10/12/2012 tiếp nhận thông tin từ thầy Đào Lộc Bình trợ lý ban Quản lý Cơ sở yêu cầu sửa máy chiếu giảng đường 3.

Ngày 11/12/2012 Phòng Quản trị Thiết bị phối hợp với công ty Sao Mai đã giải quyết và bàn giao cho anh Thái Duy Phương ban Quản lý Cơ sở xong.

7. Ngày 10/12/2012 tiếp nhận thông tin từ chị Trần Hạnh Xuân thư ký khoa Công nghệ Phần mềm yêu cầu sửa chữa máy lạnh phòng 307.

Phòng Quản trị Thiết bị đã giải quyết xong trong ngày.

8. Ngày 10/12/2012 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy quét HP ScanJet cho anh Võ Trương Thanh Thiện phòng Đào tạo.

9. Ngày 10/12/2012 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy quét HP ScanJet cho thầy Phan Hoàng Chương bộ môn Toán Lý.

10. Ngày 10/12/2012 Phòng QTTB tiến hành kiểm tra set lại thời gian nghỉ và tắt máy toàn bộ máy chiếu tại 26 phòng học và giảng đường.

11. Ngày 11/12/2012 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy quét HP ScanJet cho anh Lê Đức Thịnh khoa Mạng máy tính & Truyền thông.

12. Ngày 11/12/2012 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy quét HP ScanJet cho anh Vũ Văn Điệp Văn phòng Đảng ủy.

13. Ngày 21/11/2012 tiếp nhận thông tin từ thầy Ngô Thanh Hùng Trưởng phòng Thí nghiệm Hệ thống Thông tin yêu cầu cung cấp 01 máy in.

Ngày 12/12/2012 phòng Quản trị Thiết bị đã giải quyết và bàn giao xong.

14. Ngày 11/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ anh Trần Anh Tuấn Văn phòng Đoàn yêu cầu sửa chữa máy in Canon 2900.

Ngày 12/12/2012 phòng Quản trị Thiết bị đã giải quyết và bàn giao xong.

15. Ngày 13/11/2012 Phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy SONY Vaio cho thầy Dương Anh Đức Hiệu trưởng.

16. Ngày 14/12/2012 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin từ chị Nguyễn Hoàng Tú Anh Trưởng phòng Tổ chức Hành chính yêu cầu điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh.

Phòng QTTB đã giải quyết xong trong ngày.

17. Ngày 14/12/2012 Phòng QTTB tiếp nhận và bàn giao lại 06 điện thoại Motorola tài trợ của khoa Hệ thống Thông tin.

18. Ngày 14/12/2012 tiếp nhận thông tin từ anh Nguyễn Đình Khương Trưởng ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin yêu cầu cấp 01 bảng trắng cho phòng 215.

Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong trong ngày.

 19. Ngày 12/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ anh Nguyễn Minh Linh phòng Sau Đại học - Khoa học Công nghệ & Quan hệ Đối ngoại yêu cầu cung cấp hộp mực cho máy FUJI XEROX 5070 để phục vụ công tác nhân đề thi tốt nghiệp.

Ngày 13/12/2012 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.