Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 06.01.2014 đến 19.01.201

1.Ngày 06.01.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng CTSV về việc cấp 01 điện thoại di động và 01 sim điện thoại phục vụ tuyển sinh đại học

2.Ngày 06.01.2014 Phòng QTTB bàn giao 01 hộp mực Canon 2900 cho Ban QLCS

3.Ngày 06.01.2014 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp lắp kệ đựng hồ sơ cho phòng CTSV

4.Ngày 06.01.2014 Phòng QTTB mua sắm thiết bị điện phục vụ công tác duy tu

5.Ngày 07.01.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc cấp pin remote máy chiếu

6.Ngày 07.01.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Đào tạo về việc cấp mới màn hình máy tính

7.Ngày 07.01.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng CTSV về việc in 495 thẻ sinh viên

8.Ngày 07.01.2014 Phòng QTTB bàn giao 01 hộp mực cho phòng Thí nghiệm Hệ thống Thông tin

9.Ngày 07.01.2014 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp sửa máy Photocopy cho phòng Kế hoạch Tài chính

10.Ngày 07.01.2014 Phòng QTTB lắp ráp kệ đựng hồ sơ cho phòng SĐH-KHCN&QHĐN

11.Ngày 07.01.2014 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp sửa các bảng di động

12.Ngày 08.01.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng đào tạo về việc sửa CP bị hỏng

13.Ngày 08.01.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Công tác Sinh viên về việc in 548 thẻ sinh viên

14.Ngày 08.01.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Công tác Sinh viên về việc in 02 thẻ sinh viên

15.Ngày 08.01.2014 Phòng QTTB lắp ráp kệ đựng hồ sơ cho phòng SĐH-KHCN&QHĐN

16.Ngày 08.01.2014 Phòng QTTB dán decal cửa kiếng nhà C

17.Ngày 09.01.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng TCHC về việc cấp mới hộp mực 05A

18.Ngày 09.01.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng TCHC vè việc bơm 01 hộp mực 05A

19.Ngày 09.01.2014 Phòng QTTB khắc phục sự cố nhảy CP phòng ĐTĐH

20.Ngày 10.01.2014 Phòng QTTB dán decal cửa kiếng nhà C

21.Ngày 10.01.2014 Phòng QTTB mua thiết bị điện phục vụ duy tu nhà C

22.Ngày 13.01.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng SĐH-KHCN&QHĐN về việc sửa vòi nóng lạnh Alaska

23.Ngày 13.01.2014 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp về việc sửa vòi nóng lạnh Alaska

24.Ngày 13.01.2014 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp về việc mua mực in thẻ sinh viên

25.Ngày 13.01.2014 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp về việc sửa các bảng di động

26.Ngày 14.01.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng SĐH-KHCN&QHĐN về việc cấp màn hình máy tính

27.Ngày 14.01.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Thư viện về việc cấp mực photo

28.Ngày 14.01.2014 Phòng QTTB bàn giao 01 máy tính cho phòng Đào tạo

29.Ngày 14.01.2014 Phòng QTTB bàn giao 01 CPU Dell cho khoa KHMT

30.Ngày 14.01.2014 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp về việc mua mực máy Photo

31.Ngày 14.01.2014 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp về việc sửa ray bàn phím phòng máy A120

32.Ngày 14.01.2014 Phòng QTTB bàn giao máy tính cho trưởng phòng TCHC

33.Ngày 15.01.2014 Phòng QTTB bàn giao 01 Laptop cho thầy Đinh Đức Anh Vũ

34.Ngày 15.01.2014 Phòng QTTB bàn giao 01 hộp mực cho Thư viện

35.Ngày 15.01.2014 Phòng QTTB bàn giao 01 màn hình máy tính cho phòng SĐH-KHCN&QHĐN

36.Ngày 15.01.2014 Phòng QTTB in thẻ sinh viên

37.Ngày 16.01.2014 Phòng QTTB lắp dặt bục giảng, bảng cho phòng C109

38.Ngày 16.01.2014 Phòng QTTB sửa chữa thiết bị điện nhà C

39.Ngày 16.01.2014 Phòng QTTB in thẻ sinh viên

40.Ngày 17.01.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS về việc sửa các thiết bị vệ sinh

41.Ngày 17.01.2014 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS về việc sửa máy lọc nước uống sinh viên.