Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 05.8.2013 đến 11.8.2013

1.Ngày 05.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Trung tâm Công nghệ Đào tạo Trực tuyến về việc cần thay thế 02 Tivi 21 inch bằng Tivi 50 inch.

2.Ngày 05.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS về việc cần cấp 01 bộ bàn ghế làm việc và 01 bộ máy tính.

3.Ngày 05.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Trung tâm Công nghệ Đào tạo Trực tuyến về việc cần bơm mực cho máy in Hp LaserJet P1102.

4.Ngày 05.8.2013 Phòng QTTB kiểm kê Tài sản tại các phòng/ban:

  • Khoa Mạng máy tính và Truyền thông
  • Khoa Khoa học máy tính
  • Phòng Thí nghiệm Đa phương tiện
  • Văn phòng Đảng ủy
  • Văn phòng Đoàn

5.Ngày 06.8.2013 Phòng QTTB liên hệ mua sắm Tivi 50 inch cho Trung tâm Công nghệ Đào tạo Trực tuyến.

6.Ngày 06.8.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp lắp đặt máy chiếu, màn chiếu cho Trung tâm Công nghệ Đào tạo trực tuyến.

7.Ngày 06.8.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp về việc mua sắm máy camera phục vụ cho công tác của Ban Quản lý Cơ sở.

8.Ngày 06.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Kế hoạch Tài chính về việc bơm mực cho máy in Hp LaserJet P2055dn.

9.Ngày 06.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Tổ chức Hành chính về việc bơm mực cho máy in Hp LaserJet P2055dn.

10.Ngày 06.8.2013 Phòng QTTB bàn giao mực in cho Trung tâm Công nghệ Đào tạo Trực tuyến.

11.Ngày 07.8.2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực Hp LaserJet P2055dn cho phòng Tổ chức Hành chính.

12.Ngày 07.8.2013 Phòng QTTB bàn giao bàn làm việc màu vàng D1.2mxR0.6mxC0.75m và 01 ghế xoay màu xám có tay cầm.

13.Ngày 07.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Tổ chức Hành chính về việc cần sửa chữa gạt nước, hệ thống bơm xăng và vệ sinh thùng xăng xe ô tô 4 chỗ.

14.Ngày 07.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Tổ chức Hành chính về việc cần bơm mực máy in Hp LaserJet 2035dn.

15.Ngày 07.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Đào tạo về việc bơm mực máy in Pp LaserJet 2015dn.

16.Ngày 08.8.2013 Phòng QTTB bàn giao 02 hộp mực Hp LaserJet 2015dn cho phòng Đào tạo.

17.Ngày 08.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Công tác Sinh viên về việc cần bơm mực máy in Hp LaserJet P2055dn

18.Ngày 08.8.2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực Hp LaserJet 2035dn cho phòng Tổ chức Hành chính.

19.Ngày 08.8.2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ sửa chữa máy lạnh cho văn phòng Đoàn Thanh niên.

20.Ngày 08.8.2013 Phòng QTTB gởi hộp mực Hp LaserJet P2055dn đi bơm.

21.Ngày 09.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc cần sửa máy chiếu Phòng A106.

22.Ngày 09.8.2013 Phòng QTTB kiểm kê tài sản của Ban Quản lý Cơ sở.

23.Ngày 09.8.2013 Phòng QTTB làm việc với Công ty MPT thống kê các công việc cần điều chỉnh trong việc thi công Khối nhà B.

24.Ngày 09.8.2013 Phòng QTTB làm việc với Công ty MPT về việc tổng hợp giấy tờ cho hoàn công nhà A.

25.Ngày 09.8.2013 Phòng QTTB trình mẫu vật tư nhà B.

26.Ngày 09.8.2013 Phòng QTTB làm việc với Ban Quản lý Cơ sở và các đối tác về việc cải tạo khối nhà 3 tầng.