Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 03.3.2014 đến 09.3.2014

1.Ngày 03.3.2014 Phòng QTTB lắp đặt lại hệ thống điện cho phòng A.106 theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.

2.Ngày 03.3.2014 Phòng QTTB bàn giao Drum của máy FUJI XEROX 5070 theo yêu cầu của phòng SĐH

3.Ngày 03.3.2014 Phòng QTTB bàn giao 02 tủ gỗ màu vàng và thu hồi 01 tủ sắt sơn tĩnh điện cho phòng Đào tạo.

4.Ngày 04.3.2014 Phòng QTTB bàn giao tạm thời máy hủy giấy INNO cho phòng TCHC (A.107).

5.Ngày 04.3.2014 Phòng QTTB bàn giao 02 ghế nệm chân quỳ cho phòng TCHC (A.107).

6.Ngày 04.3.2014 Phòng QTTB thu hồi 02 ghế xếp nhựa màu xanh từ phòng TCHC (A.107).

7.Ngày 04.3.2014 Phòng QTTB ửa bồn cầu vệ sinh nam nhà A.

8.Ngày 04.3.2014 Phòng QTTB lắp đặt thiết bị âm thanh phòng ELAB.

9.Ngày 04.3.2014 Phòng QTTB bàn giao ổ khóa cho phòng DL&CNTT.

10.Ngày 04.3.2014 Phòng QTTB bàn giao pin 12V cho ban QLCS.

11.Ngày 04.3.2014 Phòng QTTB bàn giao 02 bảng di động cho phòng DL&CNTT.

12.Ngày 04.3.2014 Phòng QTTB tiếp nhận yêu cầu bơm mực của phòng SĐH-KHCN&QHĐN.

13.Ngày 05.3.2014 Phòng QTTB khoan vít treo bảng tên cho các phòng họp.

14.Ngày 05.3.2014 Phòng QTTB dọn kho A212.

15.Ngày 05.3.2014 Phòng QTTB bàn giao bàn giáo viên cho ban QLCS.

16.Ngày 05.3.2014 Phòng QTTB bàn giao 18 bàn liền ghế cho ban QLCS.

17.Ngày 05.3.2014 Phòng QTTB bàn giao 03 tủ kính màu vàng cho phòng TNĐPT (A116).

18.Ngày 05.3.2014 Phòng QTTB thu hồi 01 bàn họp chân sắt + 08 ghế xếp simili màu xanh chân inox của phòng CTSV (A201).

19. Ngày 05.3.2014 Phòng QTTB bàn giao 01 bàn họp chân sắt + 08 ghế xếp simili màu xanh chân inox cho phòng TTPC-ĐBCL (A121).

20.Ngày 05.3.2014 Phòng QTTB bàn giao 01 bàn họp + 10 ghế xếp simili cho phòng CTSV (A201).

21.Ngày 05.3.2014 Phòng QTTB kiểm tra hệ thống diện tổng nhà A do bị nhảy CB.

22.Ngày 05.3.2014 Phòng QTTB lắp quạt cho vệ sinh nam nhà A (gần phòng A114).

23.Ngày 06.3.2014 Phòng QTTB bàn giao 28 bàn liền ghế cho ban Quản lý Cơ sở

24.Ngày 06.3.2014 Phòng QTTB thu hồi 01 bàn giáo viên phòng C109 của ban Quản lý Cơ sở

25.Ngày 06.3.2014 Phòng QTTB bàn giao 02 bục giảng phòng A217 cho phòng DL&CNTT

26.Ngày 06.3.2014 Phòng QTTB lắp 04 quạt cho toilet nhà A

27.Ngày 06.3.2014 Phòng QTTB liên lạc công ty sửa máy lọc nước

28.Ngày 06.3.2014 Phòng QTTB khảo sát hệ thống điện phòng CTSV A201

29.Ngày 07.3.2014 Phòng QTTB bàn giao phòng cho tổ lái xe

30.Ngày 07.3.2014 Phòng QTTB lắp quạt cho phòng của tổ lái xe

31.Ngày 07.3.2014 Phòng QTTB dán decal kho A212

32.Ngày 07.3.2014 Phòng QTTB dán decal phòng A217

33.Ngày 07.3.2014 Phòng QTTB bàn giao máy hủy giấy cho phòng A107-phòng TCHC

34.Ngày 07.3.2014 Phòng QTTB khảo sát đường điện cho Thư viện

35.Ngày 07.3.2014 Phòng QTTB khảo sát thiết bị hỏng (Switch) của khoa Kĩ thuật Máy tính

36.Ngày 07.3.2014 Phòng QTTB phúc đáp công văn trả lời của bộ Giáo dục và Đào tạo

37.Ngày 07.3.2014 Phòng QTTB tiếp nhận Switch hỏng của khoa Kĩ thuật Máy tính