Skip to content Skip to navigation

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 02.01.2013 đến 11.01.2013

1. Ngày 02/01/2013 Phòng QTTB tiến hành bàn giao vật tư cho anh Bùi Đình Duy ban Quản lý Cơ sở.

2. Ngày 02/01/2013 Phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 quạt trần + 02 cuộn ruột gà cho anh Trương Quốc Dũng ban Quản lý Cơ sở.

3. Ngày 02/01/2013 Phòng QTTB tiến hành khảo sát và thống kê máy lạnh cần bảo trì trong trường.

4. Ngày 02/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin của ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin yêu cầu cấp 05 hộp RJ45.

5. Ngày 03/01/2013 Phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 điện thoại bàn cho anh Đào Lộc Bình ban Quản lý Cơ sở.

6. Ngày 03/01/2013 Phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 điện thoại bàn cho anh Cao Thanh Tình Bộ môn Toán lý.

7. Ngày 04/01/2013 Phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 hộp RJ45 cho ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin.

8. Ngày 04/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Đào tạo (CTTT) yêu cầu cấp 01 hộp mực 12A cho máy Canon2900.

9. Ngày 04/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin của Khoa Hệ Thống Thông tin yêu cầu làm hệ thống điện.

10. Ngày 04/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận 02 hộp mực 12A & 78A của công ty Dương Trí.

11. Ngày 04/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Phó Hiệu trưởng Đinh Đức Anh Vũ yêu cầu bơm mực cho máy in HP LaserJet M1536dnf.

12. Ngày 04/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Thí nghiệm Hệ thống Thông tin xin cấp 02 bộ bàn ghế.

13. Ngày 07/01/2013 Phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 dây kết nối âm thanh cho anh Đào Lộc Bình ban Quản lý Cơ sở.

14. Ngày 07/01/2013 Phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 78A cho phòng Phó Hiệu trưởng Đinh Đức Anh Vũ.

15. Ngày 07/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin từ anh Nguyễn Văn Toàn Trưởng phòng Công tác Sinh viện yêu cầu sửa máy lạnh do chảy nước.

16. Ngày 07/01/2013 Phòng QTTB quyết toán hóa đơn với phòng Kê hoạch Tài chính.

17. Ngày 07/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận yêu cầu của phòng Phó Hiệu trưởng Đinh Đức Anh Vũ yêu cầu bơm mực cho máy in HP LaserJet M1536dnf.

18. Ngày 07/01/2013 Phòng QTTB làm việc với công ty Hợp Tiến về việc thi công hệ thống điện cho phòng Server_ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin.

19. Ngày 08/01/2013 tiếp nhận thông tin từ khoa Mạng Máy tính & Truyền thông yêu cầu cấp 01 điện thoại bàn cho phòng 321.

20. Ngày 08/01/2013 Phòng QTTB bàn giao cho phòng thầy Đinh Đức Anh Vũ 02 ghế chân quì màu đen.

21. Ngày 08/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận 02 ghế chân quì nệm vài màu đỏ của phòng Phó Hiệu trưởng Đinh Đức Anh Vũ và nhập kho.

22. Ngày 08/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban Quản lý Cơ sở yêu cầu lắp đặt hệ thống tưới nước cho tòa nhà Giảng đường-Thư viện trung tâm.

23. Ngày 08/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban Quản lý Cơ sở yêu cầu xây dựng hàng rào và cửa sắt tạm cho tòa nhà Giảng đường-Thư viện trung tâm.

24. Ngày 08/01/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Nam Việt Kiến Thiết khảo sát hàng rào trường để xây dựng cho tòa nhà Giảng đường-Thư viện trung tâm.

25. Ngày 08/01/2013 Phòng QTTB bàn giao 01 điện thoại bàn cho khoa Mạng Máy tính & Truyền thông.

26. Ngày 08/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban Quản lý Cơ sở yêu cầu cấp 01 máy lạnh cho tòa nhà cũ.

27. Ngày 09/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị yêu cầu cấp 01 điện thoại bàn cho Văn phòng Đoàn.

28. Ngày 09/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của yêu cầu cấp 01 hộp mực 2320D cho phòng Tổ chức Hành chính.

29. Ngày 09/01/2013 Phòng QTTB bàn giao 05 lưỡi cắt cỏ cho anh Bùi Đình Duy ban Quản lý Cơ sở.

30. Ngày 09/01/2013 Phòng QTTB kết hợp với công ty Hợp Tiến khảo sát hệ thống điện cho phòng Server.

31. Ngày 10/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị và xử lý sửa chữa máy hủy giấy cho phòng Phó Hiệu trưởng Trần Vĩnh Phước.

32. Ngày 10/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Tổ chức Hành chính yêu cầu sửa xe 04 chỗ.

33. Ngày 10/01/2013 Phòng QTTB bàn giao 01 hộp mực 78A (đã bơm) cho phòng Phó Hiệu trưởng Đinh Đức Anh Vũ.

34. Ngày 10/01/2013 Phòng QTTB bàn giao 01 hộp mực 2320D cho phòng Tổ chức Hành chính.

35. Ngày 10/01/2013 Phòng QTTB bàn giao 01 điện thoại bàn cho Văn phòng Đoàn.

36. Ngày 10/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị yêu cầu cấp 01 CB 03 pha 50A cho ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin.

37. Ngày 10/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị yêu cầu cấp máy làm mát tại Thư viện.

38. Ngày 10/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị yêu cầu lắp 02 bóng đèn 1m2 cho phòng Server.

39. Ngày 10/01/2013 Phòng QTTB làm Quyết định về việc lắp đặt và sửa chữa trang thiết bị phục vụ đào tạo.

40. Ngày 11/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận máy hủy giấy INNO C512P của công ty Sao Mai.

41. Ngày 11/01/2013 Phòng QTTB bàn giao 01 máy hủy giấy INNO C512P cho phòng Phó Hiệu trưởng Đinh Đức Anh Vũ.

42. Ngày 11/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin của ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin yêu cầu chỉnh lại tần số âm thanh của phòng học Chất lượng cao.

43. Ngày 11/01/2013 Phòng QTTB làm việc với công ty MPT về việc máy lạnh bị chảy nước và sửa khóa phòng 209.

44. Ngày 11/01/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Cộng Hưởng cân chỉnh hệ thống âm thanh của 08 phòng Chất lượng cao.