Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 01.7.2013 đến 07.7.2013

1.Ngày 01.7.2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực HP LaserJet MFP cho phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN

2.Ngày 01.7.2013 Phòng QTTB bàn giao khóa cửa và path cửa cho Ban Quản lý Cơ sở

3.Ngày 01.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Công tác Sinh viên về việc thay ổ khóa mới cho phòng 103-Phòng Y tế

4.Ngày 01.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận thẻ nhân viên từ nhà cung cấp và kiểm tra thông tin in trên thẻ.

5.Ngày 01.7.2013 Phòng QTTB bàn giao thẻ nhân viên cho phòng TCHC

6.Ngày 01.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận máy in HP LaserJet P2055dn từ nhà cung cấp

7.Ngày 02.7.2013 Phòng QTTB trả lời đề nghị của phòng CTSV về việc thay ổ khóa mới cho phòng Y tế

8.Ngày 02.7.2013 Phòng QTTB bàn giao máy in HP LaserJet P2055dn cho khoa Kỹ thuật Máy tính.

9.Ngày 02.7.2013 Phòng QTTB phối hợp với Ban QLCS gắn path khóa cửa cho Phòng CTSV

10.Ngày 02.7.2013 Phòng QTTB báo cáo tiến độ thực hiện phòng ELAB

11.Ngày 02.7.2013 Phòng QTTB phối hợp với Ban QLCS lắp bảng thông báo phòng Phó Hiệu trưởng.

12.Ngày 02.7.2013 Phòng QTTB phối hợp với Ban QLCS lắp ổ khóa ở Thư viện.

13.Ngày 02.07.2013 Phòng QTTB kiểm kê kho.

14.Ngày 03-04-05.7.2013 Phòng QTTB phục vụ Tuyển sinh Đại học