Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 31/08/2020 đến ngày 06/09/2020

 

  1. Ngày 31/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bộ máy tính cho phòng TCHC.
  2. Ngày 31/08/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa phòng học C206,C208,C210.
  3. Ngày 31/08/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi 08 cột dây từ ban tuyển sinh.
  4. Ngày 31/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bàn làm việc cho phòng TCHC.
  5. Ngày 31/08/2020 phòng QTTB tiến hành treo thùng thư cho Khoa HTTT.
  6. Ngày 31/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.
  7. Ngày 01/09/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 0.5A cho phòng CTSV.
  8. Ngày 03/09/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng ĐPT.
  9. Ngày 04/09/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A105.
  10. Ngày 04/09/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi bộ máy tính bàn từ phòng TCHC.