Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 30/7/2018 đến ngày 05/8/2018

 

  1. Ngày 30/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 0.5A cho phòng TTPC&ĐBCL.
  2. Ngày 30/07/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi phòng A1B2 từ Văn phòng CTĐB.
  3. Ngày 31/07/2018 phòng QTTB tiến hành thay CP 63A cho phòng ĐTSĐH&KHCN.
  4. Ngày 01/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng KHTC.
  5. Ngày 02/08/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 02 bảng tên phòng cho phòng ĐTĐH.
  6. Ngày 02/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in Canon LPB 151W cho phòng ĐTĐH.
  7. Ngày 02/08/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành diệt mối cho phòng D102,D103.
  8. Ngày 03/08/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt máy lạnh cho E12.2
  9. Ngày 03/08/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay dây VGA 15m cho cơ sở Điện Biện Phủ.