Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020

 

 1. Ngày 30/11/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực cho phòng TNĐPT.
 2. Ngày 30/11/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
 3. Ngày 01/12/2020 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng KHTC.
 4. Ngày 01/12/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
 5. Ngày 02/12/2020 phòng QTTB tiến hành lắp đặt bóng đèn tăng sáng cho tầng trệt nhà A.
 6. Ngày 02/12/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
 7. Ngày 02/12/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 màn hình FPT cho khoa KTMT.
 8. Ngày 03/12/2020 phòng QTTB tiến hành sửa chữa Pen hơi cửa cho phòng A121.
 9. Ngày 03/12/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
 10. Ngày 03/12/2020 phòng QTTB tiến hành lắp đặt bóng đèn tăng sáng cho tầng trệt nhà A.
 11. Ngày 04/12/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy nước uống trong khuôn viên trường.
 12. Ngày 04/12/2020 phòng QTTB tiến hành lắp đặt bóng đèn tăng sáng cho tầng trệt nhà A.