Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 30/04/2018 đến ngày 06/5/2018

 

 1. Ngày 02/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV.
 2. Ngày 02/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho phòng TNĐPT.
 3. Ngày 02/05/2018 phòng QTTB tiến hành tháo bàn vách ngăn 06 chỗ ngồi của Bộ môn Anh văn.
 4. Ngày 03/05/2018 phòng QTTB tiến hành lắp bàn vách ngăn 06 chỗ ngồi và đường dây điện của Bộ môn Anh văn phòng E1.7.
 5. Ngày 03/05/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 1.2m cho phòng A207.
 6. Ngày 03/05/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 1.2m cho phòng A209.
 7. Ngày 03/05/2018 phòng QTTB tiến hành thay 06 bóng đèn 1.2m cho phòng C110.
 8. Ngày 03/05/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 CP 63A cho phòng C310.
 9. Ngày 04/05/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 tay nắm cửa cho phòng E8.8.
 10. Ngày 04/05/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 chốt cửa sổ phòng E5.1.
 11. Ngày 04/05/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 tụ quạt phòng C112.
 12. Ngày 04/05/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A201.
 13. Ngày 04/05/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C301.