Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 30/012/2019 đến ngày 05/01/2020

 

  1. Ngày 30/12/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.
  2. Ngày 30/12/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt phao bồn chứa nước nhà B.
  3. Ngày 30/12/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp bảo trì thang máy nhà B.
  4. Ngày 31/12/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong bồn tiểu nam tầng 1 nhà E.
  5. Ngày 31/12/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay xong 09 bet phun chữa cháy nhà E.
  6. Ngày 31/12/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong đường nước khu  nhà B.
  7. Ngày 02/01/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh Thư viện.
  8. Ngày 03/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 36A cho ban QLCS.
  9. Ngày 03/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.