Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018

 

 1. Ngày 29/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh trung tâm nhà A.
 2. Ngày 29/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao UPS cho phòng DL&CNTT.
 3. Ngày 29/10/2018 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành thay bóng đèn cho phòng A115.
 4. Ngày 29/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy phòng KHTC.
 5. Ngày 30/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A315.
 6. Ngày 30/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng E2.1.
 7. Ngày 30/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A117.
 8. Ngày 30/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A103.
 9. Ngày 31/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bóng đèn vòng cho ban QLCS.
 10. Ngày 31/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng ĐTĐH.
 11. Ngày 31/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu BenQ cho Khoa KHMT.
 12. Ngày 31/10/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu Panasonic từ Khoa KHMT.
 13. Ngày 01/11/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 01 bảng cho phòng E5.1.
 14. Ngày 02/11/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 10 bảng tên từ phòng QHĐN.
 15. Ngày 02/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tụ quạt và 01 dimo quạt cho ban QLCS.