Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 29/07/2018 đến ngày 04/08/2019

 

  1. Ngày 29/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A217.
  2. Ngày 29/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà A.
  3. Ngày 30/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 micro và dây nối cho phòng SĐH&KHCN.
  4. Ngày 30/07/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 tivi từ Văn phòng ĐTN.
  5. Ngày 31/07/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng ĐTĐH.
  6. Ngày 01/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho Văn phòng ĐTN.
  7. Ngày 02/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 nep cho phòng DL&CNTT.
  8. Ngày 02/08/2019 phòng QTTB tiến hành thay 05 tấm la phông cho phòng D102.