Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020

 

 1. Ngày 29/06/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà B.
 2. Ngày 29/06/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà phục vụ sinh viên.
 3. Ngày 29/06/2020 phòng QTTB tiến hành thay thế dây HDMI 15m cho phòng E4.4.
 4. Ngày 30/06/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 dây HDMI 1.5m và đầu nối cho ban QLCS.
 5. Ngày 30/06/2020 phòng QTTB tiến hành thay thế máy chiếu phòng B2.4.
 6. Ngày 30/06/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà phục vụ sinh viên.
 7. Ngày 30/06/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt  máy nước uống phục vụ sinh viên nhà B.
 8. Ngày 30/06/2020 phòng QTTB tiến hành thay thế  02 tấm thảm lót chân nhà A.
 9. Ngày 01/07/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà phục vụ sinh viên.
 10. Ngày 01/07/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao adapter  12V cho ban QLCS.
 11. Ngày 02/07/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà phục vụ sinh viên.
 12. Ngày 03/07/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành gai cố trụ inox trong khuôn viên trường.
 13. Ngày 03/07/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà phục vụ sinh viên.