Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 29/04/2019 đến ngày 05/05/2019

 

  1. Ngày 02/05/2019 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp đặt đường dây điện ra nhà xe.
  2. Ngày 03/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
  3. Ngày 03/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay tấm kính phí sau nhà phục vụ sinh viên.
  4. Ngày 03/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành gia cố đường ống nước thủy cục dưới lớp bê tông khu vực trước cổng nhà C.