Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 28/5/2018 đến ngày 03/6/2018

 

 1. Ngày 28/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 bóng đèn U cho Ban QLCS.
 2. Ngày 28/05/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 Laptop Acer từ Văn phòng CTĐB.
 3. Ngày 28/05/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 25 bảng tên từ Khoa CNPM.
 4. Ngày 29/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 dây cấp nước Lavabo cho Ban QLCS.
 5. Ngày 29/05/2018 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn 0.6m cho phòng TNĐPT.
 6. Ngày 30/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 mực + 02 drum máy photocopy cho Thư viện.
 7. Ngày 30/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 22 bóng đèn 0.6m và 07 tụ quạt cho Ban QLCS.
 8. Ngày 30/05/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 tay nắm cửa thoát hiểm tầng hầm nhà E.
 9. Ngày 30/05/2018 phòng QTTB tiến hành thay 03 tụ quạt trần GĐ1.
 10. Ngày 31/05/2018 phòng QTTB tiến hành thay 10 bóng đèn 0.6m GĐ1.
 11. Ngày 31/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực máy photocopy cho Văn phòng CTĐB.
 12. Ngày 31/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy photocopy cho Thư viện.
 13. Ngày 01/06/2018 phòng QTTB tiến hành thay 05 bóng đèn 0.6m GĐ3.
 14. Ngày 01/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 25 máy casset cho Ban QLCS.
 15. Ngày 01/06/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy tính FPT coreI3 từ Văn phòng CTĐB.
 16. Ngày 01/06/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà E.