Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 28/09/2020 đến ngày 04/10/2020

 

 1. Ngày 28/09/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 30 sợi dây USB mini cho Khoa KTMT.
 2. Ngày 28/09/2020 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy chiếu cho phòng C210, C212.
 3. Ngày 28/09/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy scan cho phòng CTSV.
 4. Ngày 28/09/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy Scan từ phòng CTSV.
 5. Ngày 29/09/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao thiết bị nước làm hệ thống phun nứơc cho ban QLCS.
 6. Ngày 29/09/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A315.
 7. Ngày 30/09/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy phòng TTPC.
 8. Ngày 30/09/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành hút hầm cầu toilet nhà A.
 9. Ngày 01/10/2020 phòng QTTB tiến hành thay thế máy chiếu Panasonic phòng C111.
 10. Ngày 02/10/2020 phòng QTTB tiến hành thay thế máy chiếu BenQ phòng E10.3.
 11. Ngày 02/10/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu BenQ từ phòng DL&CNTT.
 12. Ngày 02/10/2020 phòng QTTB tiến hành thu máy chiếu BenQ phòng E10.3.