Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 27/08/2018 đến ngày 02/09/2018

 

 1. Ngày 27/08/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà E.
 2. Ngày 27/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho Văn phòng Đoàn thanh niên.
 3. Ngày 28/08/2018 phòng QTTB tiến hành thay pin cho phòng A108.
 4. Ngày 28/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 47 tay nắm cửa sổ cho ban QLCS.
 5. Ngày 29/08/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy Xerox 2000.
 6. Ngày 29/08/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy nóng lạnh phòng A107.
 7. Ngày 29/08/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy nóng lạnh phòng A107.
 8. Ngày 29/08/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C310.
 9. Ngày 29/08/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 1.2m cho phòng A1B1.
 10. Ngày 30/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH.
 11. Ngày 30/08/2018 phòng QTTB tiến hành thay 04 bóng đèn 1.2m cho phòng A207.
 12. Ngày 30/08/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 30 bộ máy tính từ Văn phòng đoàn.
 13. Ngày 31/08/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A215.