Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 27/05/2019 đến ngày 02/06/2019

 

 1. Ngày 27/05/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 bản tên từ phòng QHĐN.
 2. Ngày 28/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 ghế và bàn làm việc cho Tổ bảo vệ.
 3. Ngày 28/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao ổ cắm điện cho Văn phòng ĐTN.
 4. Ngày 28/05/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 ghế và bàn làm việc từ Tổ bảo vệ.
 5. Ngày 29/05/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa pen cửa ra vào phòng A125.
 6. Ngày 29/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A1A7.
 7. Ngày 30/05/2019 phòng QTTB tiến hành lắp rèm phòng E12.1.
 8. Ngày 30/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 9. Ngày 31/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 10. Ngày 31/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn hình Dell cho phòng CTSV.
 11. Ngày 31/05/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi màn hình FPT từ phòng CTSV.
 12. Ngày 31/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng y tế.