Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018

 

 1. Ngày 26/11/2018 phòng QTTB tiến hành  thay 60 bóng đèn led U cho hội trường nhà E.
 2. Ngày 27/11/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành  sửa chữa máy lạnh phòng A113.
 3. Ngày 28/11/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành  lắp đặt bộ âm thanh phòng A116.
 4. Ngày 28/11/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà A.
 5. Ngày 28/11/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt nẹp điện cho tầng hầm nhà B.
 6. Ngày 29/11/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 06 máy chiếu tầng 6 nhà B.
 7. Ngày 29/11/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn và công tắc đèn phòng ĐTĐH.
 8. Ngày 29/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 15 bảng tên cho phòng QHĐN.
 9. Ngày 29/11/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A113.
 10. Ngày 30/11/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn cho phòng A113.
 11. Ngày 30/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao phòng làm việc tầng 10 khu nhà E cho Khoa KH&KTTT.