Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 26/08/2019 đến ngày 31/08/2019

 

  1. Ngày 26/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
  2. Ngày 26/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng TCHC.
  3. Ngày 27/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
  4. Ngày 27/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 78A cho phòng A317.
  5. Ngày 27/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay thế bộ điều khiển màn chiếu điện phòng C104.
  6. Ngày 27/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy scan cho phòng KHTC.
  7. Ngày 28/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy scan cho phòng KHTC.
  8. Ngày 29/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao lắp đặt 01 chiếu Panasonic cho phòng A311.
  9. Ngày 30/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao lắp đặt 01 chiếu Panasonic cho phòng A313.