Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 26/03/2018 đến ngày 01/4/2018

 

 1. Ngày 26/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
 2. Ngày 26/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 thùng cáp mạng cho phòng DL&CNTT.
 3. Ngày 27/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
 4. Ngày 27/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337 cho phòng TNATTT.
 5. Ngày 28/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in HP P2055dn cho phòng CTSV.
 6. Ngày 28/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
 7. Ngày 29/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C.
 8. Ngày 29/03/2018 phòng QTTB tiến hành treo tranh cho phòng A108.
 9. Ngày 30/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C.
 10. Ngày 30/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng A113.
 11. Ngày 30/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng KHTC.