Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 26/02/2018 đến ngày 04/3/2018

 

 1. Ngày 26/02/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m phòng A113.
 2. Ngày 26/02/2018 phòng QTTB tiến hành treo tranh cho phòng A109.
 3. Ngày 27/02/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa lupe máy PCCC nhà E.
 4. Ngày 27/02/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in Canon LBP151 cho phòng A109.
 5. Ngày 28/02/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 12 bảng tên từ phòng QHĐN.
 6. Ngày 28/02/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 ray bàn phím cho phòng KHTC.
 7. Ngày 01/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 13 bộ máy tính để bàn cho Thư viện.
 8. Ngày 01/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính để bàn cho Văn phòng Công đoàn.
 9. Ngày 01/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tụ quạt trần cho Ban QLCS.
 10. Ngày 01/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 bóng đèn 0.6m cho Ban QLCS.
 11. Ngày 02/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 loa cho ban tuyển sinh.