Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 25/05/2020 đến ngày 31/05/2020

 

 1. Ngày 25/05/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 78A cho phòng TCHC.
 2. Ngày 25/05/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi màn hình LG từ phòng TCHC.
 3. Ngày 25/05/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 110 dây đeo cho ban lễ tân phục vụ đại hội Đảng.
 4. Ngày 25/05/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 tấm thảm cho ban QLCS.
 5. Ngày 26/05/2020 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong cửa ra vào phòng E10.4.
 6. Ngày 26/05/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu Panasonic cho ban QLCS.
 7. Ngày 26/05/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn hình HP cho phòng TCHC.
 8. Ngày 27/05/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính bàn HP cho phòng TCHC.
 9. Ngày 27/05/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy tính bàn FPT Elead từ phòng TCHC.
 10. Ngày 28/05/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi xe 16 chỗ ngồi từ phòng TCHC.
 11. Ngày 28/05/2020 phòng QTTB tiến hành sửa chữa 12 bộ cảm biến bồn tiểu nhà E.
 12. Ngày 29/05/2020 phòng QTTB tiến hành thay thế máy chiếu Panasonic phòng máy C302.
 13. Ngày 29/05/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 103 máy tính cho phòng DL&CNTT.
 14. Ngày 29/05/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng TTPC&ĐBCL.
 15. Ngày 29/05/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng A109.
 16. Ngày 29/05/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 85 cho phòng KHTC.