Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/03/2019

 

 1. Ngày 25/03/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A115.
 2. Ngày 25/03/2019 phòng QTTB tiến hành lắp máy chiếu Panasonic cho phòng B804.
 3. Ngày 25/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C.
 4. Ngày 26/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà D.
 5. Ngày 26/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C.
 6. Ngày 27/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 card màn hình cho phòng TNĐPT.
 7. Ngày 27/03/2019 phòng QTTB tiến hành thi công đường dây điện cấp nước cho nhà xe.
 8. Ngày 28/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C.
 9. Ngày 29/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C.
 10. Ngày 29/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay vòi chữa cháy phòng E2.4.
 11. Ngày 29/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu và màn chiếu cho ban QLCS.