Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/03/2019

 

 1. Ngày 25/02/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 tấm thảm lót chân cho Ban QLCS.
 2. Ngày 26/02/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho phòng SĐH&KHCN.
 3. Ngày 26/02/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337 cho phòng TNATTT.
 4. Ngày 26/02/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa dây điện máy chiếu cho phòng E8.3.
 5. Ngày 27/02/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 1.2m cho nhà xe.
 6. Ngày 27/02/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 ổ cắm điện và 10 hộp đầu mạng cho phòng DL&CNTT.
 7. Ngày 27/02/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bóng đèn cao áp cho Ban QLCS.
 8. Ngày 27/02/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy bơm nước sinh hoạt nhà A.
 9. Ngày 27/02/2019 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn 1.2m cho phòng D101.
 10. Ngày 27/02/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 máy chiếu BenQ cho phòng C215.
 11. Ngày 28/02/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy phòng KHTC.
 12. Ngày 01/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu Panasonic cho phòng A315.
 13. Ngày 01/03/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy chiếu Panasonic từ phòng A315.