Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 24/09/2018 đến ngày 30/09/2018

 

 1. Ngày 24/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C.
 2. Ngày 24/09/2018 phòng QTTB thay thế 02 nắp đậy máy bơm nước nhà A.
 3. Ngày 25/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 điện thoại bàn cho phòng KHTC.
 4. Ngày 25/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C.
 5. Ngày 26/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C.
 6. Ngày 26/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy nóng lạnh phòng ĐTĐH.
 7. Ngày 26/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C301.
 8. Ngày 27/09/2018 phòng QTTB tiến hành thay thế công tắc điện phòng Thư viện.
 9. Ngày 27/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
 10. Ngày 27/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 18 ổ khóa cho phòng DL&CNTT.
 11. Ngày 27/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bộ bàn phím+chuột Dell cho phòng KHTC.
 12. Ngày 28/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 15 bảng tên cho phòng QHĐN.
 13. Ngày 28/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.